Noutăți

Binecuvântare pentru un nou an şcolar

Începutulnoului an şcolar 2016-2017 este prilej de bucurie şi de emoţie pentru elevi,părinţi şi cadre didactice, precum şi de conştientizare a valorii educaţieiautentice în viaţa copiilor şi a[1] [file:///C:/Users/BirPresESC/Desktop/Actualizare site-uri/12 sept 2016 – Mesaj PF daniel/Mesaj la inceput de an scolar 2016-2017.docx#_ftn1] tinerilor.

Într-osocietate secularizată şi globalizată, în care copiii şi tinerii sunt îndemnaţisă gândească în termeni de succes material şi„să se descurce individual”, estenecesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, pentru a cultiva valorile perene alepersoanei dincolo de modelele efemere ale vremii, spre a dezvolta libertatea unită cu responsabilitatea şi fericireapersonală unită cu solidaritatea comunitară.

Biserica, prin rolul ei spiritual şi educaţional,doreşte să vină în întâmpinarea tinerilor care caută un sens al vieţii şi aldevenirii lor în societate. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declaratanul 2016 „An omagial al educaţieireligioase a tineretului creştin ortodox” şi „An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi altipografilor bisericeşti”, care au unit bucuria credinţei cu luminaculturii. Copiii şi tinerii doresc să fie iubiţi şi să iubească, să crească afectiv,intelectual, spiritual şi fizic, printr-o educaţie adecvată. De aceea, ei au nevoie să fie ascultaţi şi încurajaţi,dar şi ajutaţi şi îndrumaţi, mai ales când idealul lor sincer se întâlneşte curealitatea dură a contextului social cotidian, când creşterea şi maturizarealor înseamnă efort intelectual şi fizic, speranţă şi perseverenţă.

Recent,în perioada 1-4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cuPatriarhia Română, a organizat „ÎntâlnireaTinerilor Ortodocşi din Toată Lumea”, la Bucureşti. Evenimentul a oferitun cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite ţăriau identificat problemele specifice generaţiei lor şi au propus posibilesoluţii. Entuziasmul, dăruirea şicooperarea tinerilor la această întâlnire arată dorinţa implicării active a tinerilorîn viaţa Bisericii şi a societăţii, precum şi importanţa organizăriiîncontinuare a unor astfel de evenimente, pentru că adevărata bucurie se naştedin comuniunea inimilor, iar maturizarea se realizează prin comunicare şi conlucrareîn comunitate.

Princateheza parohială, prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, prin taberelede copii şi multe activităţi culturale, social-filantropice şi ecologice pecare le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte, Biserica face eforturi să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei şial comuniunii, să prevină abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele încare părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, să suplinească lipsa deafecţiune părintească acolo unde părinţii sunt absenţi, să descopere şi săîncurajezespiritual şi material copiii talentaţi pentru a faceroditoare darurile primite de la Dumnezeu, spre bucuria familiei şi acomunităţii.

Acum,la început de an şcolar, adresăm elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice părinteascăbinecuvântare, rugându-ne lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate, ajutorşi multă bucurie în promovarea unei educaţii integrale, deopotrivă intelectualeşi spirituale, personale şi sociale, spre binele familiei, Bisericii şipoporului român.

†DANIEL

PatriarhulBisericii Ortodoxe Române

[1] [file:///C:/Users/BirPresESC/Desktop/Actualizare site-uri/12 sept 2016 – Mesaj PF daniel/Mesaj la inceput de an scolar 2016-2017.docx#_ftnref1] * Proiect de mesaj al PreafericituluiPărinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul începutuluinoului an şcolar 2016-2017.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut