Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Fotografii cu suflet de copil

Centrulde Consiliere şi Sprijin al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în parteneriatcu Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii al AsociaţieiSocio-Culturale „Matei Basarab”, alături de voluntari au organizat pentru 15copii beneficiari activitatea intitulată „Fotografii cu suflet de copil”.

Înperioada 26 – 28 iulie 2016 s-au desfăşurat două ateliere ce au avut caobiective utilizarea eficientă a aparatului foto şi a accesoriilor acestuia şidezvoltarea, îndeosebi prin exerciţii practice, a cunoştinţelor, abilităţilorşi experienţei participanţilor.

Încadrul primului atelier cei mici au învăţat despre obiective şi accesorii aleaparatului fotografic, despre funcţii şi moduri de funcţionare ale aparatelorfoto profesioniste şi despre încadrare şi compoziţie.

Fotografiipe străzile Sloboziei – atelier practic ce s-a desfăşurat în oraş, unde ceimici au avut posibilitatea să surprindă în fotografii momente, locuri şilucruri din jurul nostru.

Exprimareaprin fotografie a fost o ocazie în care cei mici s-au bucurat şi au apreciatpozitiv această iniţiativă.

Rămânem în legătură
Să începem