Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

270 persoane au primit în luna noiembrie sprijin material şi financiar în valoare de 12.653 lei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna noiembrie a anului 2015, 118 activități sociale, în cadrulcărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 12.653lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări) pentrudepășirea situațiilor de criză, a unui număr de 270 persoane aflate îndificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 10 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 3.736 lei, pentru 35 de copiibeneficiari, 3 persoane vârstnice aflate în dificultate, 3 persoane aflate îndificultate, 18 familii aflate în dificultate şi 1 persoană cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 108activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 8.917lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 136 copii, 10 persoanevârstnice aflate în dificultate, 16 persoane aflate în dificultate, 17 familiiaflate în dificultate şi 31 persoane cu dizabilități.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare și funcționarea sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.