Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

CONFERINŢA JUDEŢEANĂ – Modele de bună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Cubinecuvântarea Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopia Sloboziei şiCălăraşilor prin Sectorul Social – Misionar a organizat joi, 26 noiembrie 2015,a III-a ediţie a Conferinţei din judeţul Călăraşi, cu tema „Modele de bună practică din activitateasocial-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei șiCălărașilor”, cu scopul de a promova activitatea filantropică din Episcopia Slobozieişi Călăraşilor.

În deschiderea conferinţei Preacucernicul Părinte GavrilăCristi, consilier administrativ, a transmis mesajul Preasfinţitului PărinteVINCENŢIU, care a subliniat: „accentulpus în zilele noastre pe imagine, iar astfel de conferinţe deschise publicului,dar şi presei, să devină o obişnuinţă în peisajul manifestărilor cu caractersocial, atât în judeţul Ialomiţa, cât şi în Călăraşi.”

În acest context, în cadrul conferinţei de promovareau fost susţinute referate ce au avut ca teme: Asistențasocială în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Parteneriatul social promovat deAsociația Socio – Culturală „Matei Basarab”, Model de colaborare între ParohiaSfânta Anastasia şi D.G.A.S.P.C. Călăraşi, Modele de bună practică socio-filantropicăpromovate de Parohia Sohatu şi Activitatea social-filantropică desfășurată înParohia Plevna.

În cadrul conferinţei au fost oferite două plachetede recunoştinţă unor persoane resursă deosebite, care susţin şi promoveazăactivitatea social-filantropică implementată în Episcopia Sloboziei şiCălăraşilor: Ţurlui Ligia Nicoleta – coordonator social la Parohia SfinţiiApostoli Petru şi Pavel Călăraşi şi FlangeaNiculina – coordonator social la Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi PavelCeacu.

Evenimentul a fost organizat în Sala Barbu Ştirbei a Consiliului JudeţeanCălăraşi şi a reunit reprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, reprezentanţiai autorităţilor de la nivel central şi local, ai protopopiatelor din judeţulCălăraşi, ai parohiilor din judeţul Călăraşi, ai instituţiilor cu atribuţii îndomeniul asistenţei sociale publice şi private, asistenţi sociali şi referenţidin cadrul instituţiilor publice şi private, asistenţi sociali, lucrătorisociali şi referenţi din cadrul Birourilor de asistenţă socială aleprotopopiatelor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, coordonatori sociali aicomitetelor parohiale din parohiile din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şibeneficiar ai serviciilor sociale oferite de centrele acreditate ale EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor.

În încheierea conferinţei a fost susţinut un momentartistic susținut de copiii din Parohia Călăraşii Vechi, comuna Cuza Vodă, sub îndrumareaD-nei Comănescu Niculina.

Rămânem în legătură
Să începem