Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

COMUNICAT DE PRESĂ – Conferința județeană cu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor”

COMUNICAT DE PRESĂ

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social – Misionar, vaorganiza, în data de 19 noiembrie 2015, ediţia a III-a a Conferinței județenecu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropicădesfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor”, cu scopul de a promovamodelele de bună practică din activitatea social-filantropică implementată înEpiscopia Sloboziei și Călărașilor, care se adresează specialiştilor şilucrătorilor din domeniul social, din judeţul Ialomiţa.

OBIECTIVELE CONFERINȚEI JUDEȚENE:

· Promovarea proiectelor social-filantropice implementateîn cadrul parohiilor din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

· Promovarea parteneriatului social ca model de bunăpractică în Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

· Asigurarea vizibilității continue a activitățiisocial-filantropice desfășurate în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

AGENDA

10:30 – 10:45

Cuvânt de deschidere

10:45 – 11:15

Asistența socială în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

11:15 – 11:30

Parteneriatul social promovat de Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab”

11:30 – 12:00

Prezentarea acțiunilor filantropice implementate de parohiile din cadrulProtopopiatelor Slobozia, Urziceni şi Fetești

12:00 – 12:20

Modele de implicare a beneficiarilor în activități de socializare

12:20 – 12:30

Cuvânt de încheiere

Conferința județeană se va desfășura în Municipiul Slobozia, Sala Amfiteatru a Centrului Socio-Cultural Episcopul Damaschin, str. Episcopiei,Nr. 2

Pentru informaţiisuplimentare, ne puteţi contacta la telefon: 0243.232.711 (interior 161) sau laadresa de email sectorulscoialmisionar@yahoo.com [mailto:sectorulscoialmisionar@yahoo.com] , persoană decontact PC Arhid. Chiru Cristian-Ştefăniţă – inspector social.

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

Sectorul Social – Misionar

sectorulsocialmisionar@yahoo.com [mailto:sectorulsocialmisionar@yahoo.com]

Rămânem în legătură
Să începem