Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Jurnalul de Ialomița întrece orice limită de neprofesionalism jurnalistic

Jurnalul de Ialomița întrece oricelimită de neprofesionalism jurnalistic

DREPT LA REPLICĂ

Înurma apariției în ziarul „Jurnalul de Ialomița”, în data de 12 noiembrie 2015,a articolului: „FĂȚĂRNICIA EPISCOPIEISLOBOZIA ÎNTRECE ORICE LIMITĂ”, semnat de reporterul Cătălin Frangulea,Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor face următoarele precizări:

În ultimul dreptla replică transmis ziarului „Jurnalul de Ialomița” am clarificat aspectelereferitoare la afirmația ce vizează obligarea celor doi cetățeni de a strângesuma de 50.000 de euro de la enoriași. Se pare că, în continuare, jurnalistulface afirmații defăimătoare la adresa Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Înacest sens, prezintă copii ale unor documente care în viziunea sa susținpoziția exprimată anterior. Nimic mai fals! Documentele demonstrează, pe de oparte, că cei doi foști preoți nu au înțeles că este de datoria lor, conformStatutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, săpăstreze în bune condiții patrimoniul bisericesc încredințat lor, fiind necesarca forurile ierarhic superioare să facă recomandări în acest sens, iar pe dealtă parte, nu evidențiază impunerea strângerii de fonduri de la enoriași.

Realizarea uneisimple comparații între patrimoniul personal al celor doi foști preoți lamomentul caterisirii și cel al parohiei ar fi evidențiat „grija” pe care aceștia au manifestat-o pentrubunurile bisericești. Stadiul avansat de degradare al bisericii din localitateaReviga și opulența averilor celor doi sunt grăitoare în acest sens.

În articol sereține primirea drepturilor la replică pe care le-a transmis Biroul de Presă alEpiscopiei Sloboziei şi Călăraşilor, redacției, dar aceasta din urmă,perseverează în prezentarea unei variante distorsionate, neconforme curealitatea a situației conflictuale.

La întrebarearetorică a jurnalistului „Așadar, cine manipulează prin dezinformare?”,răspunsul este simplu, în condițiile în care redacția prezintă doar viziuneacelor doi, ignorând, cu desăvârșire, aspectele de fapt și de drept pe care amînțeles să le prezentăm în cadrul replicilor transmise.

Precizăm căacordarea unui drept la replică nu constituie, nicidecum, un „pumn în gură”, cieste o datorie jurnalistică în ceea ce privește relatarea adevărului,indiferent de consecințele ce le-ar putea avea asupra jurnalistului, obligație cedecurge din dreptul constituțional al publicului de a fi corect informat (art.1 din Codul Deontologic al ziaristului).

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

birpresesc@yahoo.ro

Rămânem în legătură
Să începem