Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial

Marţi, 3 noiembrie2015, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, a avut locşedinţa de lucru a Consiliului Eparhial.

Programul zilei aînceput cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a continuat cu slujba de Te Deum,apoi toți membrii clerici și mireni s-au deplasat la Centrul Socio-Cultural„Episcopul Damaschin”, unde s-a desfășurat ședința.

Preasfinţia Sa adeschis şedinţa acestui for bisericesc, făcând o prezentare sintetică alucrării liturgice, pastorale, misionare, administrative, economice și socialea Episcopiei noastre. A adresat un cuvânt de responsabilitate pentru eficientizarea catehizării tinerilor pentruevitarea atitudinii anarhice și defrondă ce se manifestă în societatea noastră, apoi a invitat consilierii deresort să citească rapoartele de activitate, ca mai apoi să fie aprobate.

În cadrul şedinţeide lucru a Consiliului Eparhial, unde au fost citite rapoartele de activitatede la fiecare sector şi aprobate de Consiliul Eparhial, pentru ca mai apoi săfie analizate de comisiile Adunării Eparhiale.

Preasfinţia Sa afăcut o prezentare a împlinirilor cu care Dumnezeu a binecuvântat Eparhianoastră în cursul anului 2015 şi a aşteptărilor pe care le avem în cursulanului 2016.

Rămânem în legătură
Să începem