Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

362 persoane au primit în luna septembrie sprijin material şi financiar în valoare de 15.909 lei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna septembrie a anului 2015, 119 de activități sociale, încadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoaretotală de 15.909 lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații șisponsorizări) pentru depășirea situațiilor de criză, a unui număr de 362persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 11 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 4.380 lei, pentru următoarelecategorii de beneficiari: 40 copii, 15 persoane vârstnice, 3 persoane aflate îndificultate, 24 de familii aflate în dificultate şi 2 persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 108activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 11.529lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 139 copii, 8 persoanevârstnice aflate în dificultate, 60 de persoane aflate în dificultate, 37 de familiiaflate în dificultate şi 4 persoane cu dizabilități.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare șifuncționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.

Rămânem în legătură
Să începem