Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

20 de coordonatorii sociali din Protopopiatul Călăraşi prezenţi la seminarul de formare cu tema „Rolul coordonatorului social în iniţierea şi dezvoltarea proiectelor sociale din parohie”

Cu binecuvântarea PreasfinţituluiPărinte Episcop VINCENŢIU, Sectorul Social – Misionar, coordonator alactivităţilor sociale din cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, aorganizat, marți, 29 septembrie 2015, seminarul de formare cu tema „Rolul coordonatorului social în iniţierea şidezvoltarea proiectelor sociale din parohie” pentru 20 de coordonatorisociali din cadrul comitetelor parohiale din cuprinsul Protopopiatului Feteşti.

Coordonatorii sociali aureprezentat următoarele parohii din Protopopiatul Călăraşi: Ceacu, Andolina,Unirea, Independenţa, Rasa, Ciocăneşti, Modelu, Sf. Gheorghe – Călăraşi, Floroaica,Modelu Nord, Vâlcelele, Drajna-Nouă, Sf. Apostoli – Călăraşi, Mihai Viteazul,Sf. Anastasia, Sf. Parascheva – Călăraşi, Sf. Nifon – Călăraşi, CălăraşiiVechi, Cuneşti şi Sf. Nicolae Catderală.

În cadrul seminarului au fostprezentate pe grupe de lucru, exemple de activităţi social-filantropiceimplementate la nivelul parohiei şi au fost identificate acţiuni care stau labaza dinamizării activităţii social-filantropice din parohie.

Această întâlnire de lucru faceparte din programul dedicat „Anuluiomagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al SfântuluiIoan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Locul desfășurării activităţii afost Sala multifuncţională (sala 15) a Centrului Socio – Cultural „EpiscopulDamaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.