Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

DREPT LA REPLICĂ – Ziarului Curierul Ialomițean

Înurma apariției articolului: „CJI încheieconvenție de colaborare cu Episcopia!”, în Ziarul „Curierul Ialomițean”,din data de 24 septembrie 2015, Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei şiCălăraşilor, face următoarele precizări:

EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social-Misionar, a înaintat cătreConsiliul Judeţean Ialomiţa, o solicitare perfect legală, pentru a evalua şiaproba Convenţia de colaborare ce are ca obiectiv: implementarea unor proiectesociale în folosul persoanelor aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa.

Proiectelesociale implementate de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor au fost proiecte încare aceasta împreună cu partenerii, a accesat finanţări nerambursabile şiproiecte implementate din fonduri proprii, fără ca partenerii implicaţi înproiect să aibă o contribuţie financiară, proiecte care au avut ca beneficiaripersoane de etnie rromă, copii, familii aflate în dificultate, persoanevârstnice, din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi. (recomandăm accesarea paginii www.sf-esc.ro [file:///C:/Users/Mass%20-%20Media/Desktop/25%20sept%202015%20-%20Drept%20la%20replica%20-%20Curierul/www.sf-esc.ro] ,secţiunea Filantropia unde sunt descrise proiectele sociale).

Referitorla formularea „Că doar nu pe banii Episcopiei se fac!”, invităm pe toţi ceiinteresaţi să viziteze site-ul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, prinintermediul căruia sunt promovate toate acţiunile social-filantropicedesfăşurate în cuprinsul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, iar, pentru o mai bunăînţelegere, să se analizeze Raportul de activitate al SectoruluiSocial-Misionar, aferent anului 2014, publicat la secţiunea Organizare –Sectoare de activitate, din cadrul site-ului www.sf-esc.ro [file:///C:/Users/Mass%20-%20Media/Desktop/25%20sept%202015%20-%20Drept%20la%20replica%20-%20Curierul/www.sf-esc.ro] .

Încaseta de redacție scrieți cu litere de-o șchiopă „responsabilitatea pentrumaterialele publicate aparține autorilor”, dar articolul nu este semnat, ceeace înseamnă că oricine poate să publice orice informație pentru că redactorulșef aprobă publicarea.

Pentru a lămuri opinia publică, articolulsusmenționat nu este decât „o inepție jurnalistică”, prin care autorul îșiarătă neprofesionalismul, dar nu putem trece cu vederea aceste informații văditmincinoase, care se doresc a fi receptate ca informații reale.

Biroul de Presă

al EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor

Rămânem în legătură
Să începem