Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

213 persoane au primit în luna iulie sprijin material şi financiar în valoare de 13.692 lei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna iulie a anului 2015, 109 de activități sociale, în cadrulcărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 13.692lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări) pentrudepășirea situațiilor de criză, a unui număr de 213 de persoane aflate îndificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 11 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 1.836 lei, pentru următoarelecategorii de beneficiari: 22 copii, 2 persoane vârstnice, 1 persoană aflată îndificultate, 18 familii aflate în dificultate şi 2 persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 98activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 11.856lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 114 de copii, 6 persoanevârstnice aflate în dificultate, 21 de persoane aflate în dificultate, 20 defamilii aflate în dificultate şi 7 persoane cu dizabilități.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare șifuncționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.