Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

876 persoane au primit în luna aprilie sprijin material şi financiar în valoare de 33.221 lei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna aprilie a anului 2015, 136 de activități sociale, în cadrulcărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 33.221lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări) pentrudepășirea situațiilor de criză, a unui număr de 876 de persoane aflate îndificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 9 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 2.672 lei, pentru următoarele categoriide beneficiari: 27 de copii, 10 persoane vârstnice, 5 persoane aflate îndificultate, 22 de familii aflate în dificultate şi 3 persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate127 activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 30.549lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 360 de copii, 15 persoanevârstnice aflate în dificultate, 191 persoane aflate în dificultate, 97 de familiiaflate în dificultate, 56 persoane cu dizabilități şi 90 de persoane din altecategorii.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare șifuncționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.

Rămânem în legătură
Să începem