Cateheză demonstrativă desfășurată în parohia Vasilați

În ultima lună a anului 2014, cateheza demonstrativă din cadrul Protopopiatului Oltenița a fost susținută de preacucernicul preot Nan Marinică, paroh al parohiei cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”- Vasilați.

Și de această dată cateheza a început cu recapitularea cunoștințelor religioase dobândite anterior, ce a necesitat însă o perioadă îndelungată de pregătire. Menționăm acest fapt deoarece recapitularea a constat în identificarea sfinților prezentați cu ajutorul iconografiei abundente folosită ca material didactic și religios, dar și în prezentarea pe scurt a vieții și activității acestora. De asemeni, cei 23 de copii care fac parte din grupul catehetic au demonstrat că dețin multe cunoștințe despre rolul, importanța și împărțirea sfinților.

Plecând de la acest suport religios creat, părintele paroh le-a propus copiilor să continuie peste timp cunoașterea sfinților români, referindu-se câteva minute la Sfinții Martiri Brâncoveni, oprindu-se însă la viața, minunile și învățăturile „sfântului” identificat de oameni, Părintele Arsenie Boca, tema catehezei noastre.

Folosind mijloacele moderne de transmitere a învățăturilor religioase (laptop, videoproiector, ecran de proiecție), părintele Nan Marinică, ajutat de domnul Ciprian Florin Ciobanu, profesor de religie la Școala Gimnazială din localitate, au reușit să transmită într-un mod sensibil multe din învățăturile Părintelui Arsenie Boca, asupra unora zăbovind câteva clipe pentru a le explica.

În încheierea catehezei, cei 23 de copii au fost invitați să aștearnă pe fișele de lucru trei dintre învățăturile Părintelui Arsenie Boca, ce i-a impresionat mai mult, acestea constituindu-se de fapt în puncte de plecare pentru catehezele viitoare.

Au participat următorii preoți din Cercul Pastoral numărul V al Protopopiatului Oltenița: preacucernicul părinte Palcău Gheorghe, paroh la parohia „Schimbarea la Față”-Sohatu, preacucernicul părinte Trifon Florin, preot II la parohia „Schimbarea la Față”-Sohatu, preacucernicul părinte Matei Florin, paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Progresu și preacucernicul părinte Zărnoeanu Dumitru, paroh la parohia „Sfântul Dimitrie”-Surlari.

A consemnat preacucernicul părinte Zărnoeanu Dumitru, responsabil cu catehizarea tineretului la nivelul Protopopiatului Oltenița.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...