Parohia Ulmeni a găzduit cateheza demonstrativă a lunii septembrie

Parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” – Ulmeni din cadrul Protopopiatului Oltenița a fost gazda catehezei demonstrative din luna sepembrie.

Urmând recomandarea Sfântului Sinod, care a decretat anul 2016 „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”, preotul Muțulescu Mădălin-Ionuț a susținut tema: „Viața și activitatea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul”.

Cu această ocazie, cei 16 copii care fac parte din grupul catehetic parohial au aflat despre viața tânărului georgian Andrei luat ostatic de turci, descoperit de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu și adus la București unde va învăța meșteșugul tiparului de la fostul episcop Mitrofan al Hușilor.

Într-un timp relativ scurt, ieromonahul Antim va ajunge episcop al Râmnicului, apoi mitropolit al Ungrovlahiei. În cele 4 tipografii (București, Snagov, Râmnic și Târgoviște ), mitropolitul Antim Ivireanul a tipărit 63 de cărți, dintre care 21 în românește. Din acest motiv putem afirma că ierarhului Antim i-a revenit cinstea de a fi „introdus pentru totdeauna limba română în cultul bisericesc”.

Pentru a înlesni transmiterea acestor învățături către cei mici, părintele paroh a folosit icoana sfântului Antim, anumite cărți de cult (Liturghier, Molitfelnic, Ceaslov), precum și calendarul bisericesc.

Copiii au aflat că Sfântul Antim Ivireanul a construit în București, după planurile sale arhitecturale mânăstirea care îi va purta numele.

În „Așezământul” (Testamentul) acesteia se menționează că și urmașii lui sunt obligați ca din veniturile mânăstirești să întrețină în școală copiii săraci, dornici să învețe carte, fapt observat de cei mici și subliniat în recapitularea catehezei.

Ca o încununare a catehezei demonstrative, părintele Muțulescu Mădălin-Ionuț le-a promis copiilor un pelerinaj la Sfânta Mânăstire Antim din București.

În încheierea catehezei, copiii au primit iconițe cu chipul Sfântului Antim, iconițe care să le aducă aminte de această cateheză specială.

Au participat preacucernicii părinți Ștefan Cătălin- Eugen de la parohia Curcani, Mogoș Marian de la parohia Tăușanca și Zărnoeanu Dumitru, responsabil cu catehizarea tineretului în Protopopiatul Oltenița.

A consemnat preot Zărnoeanu Dumitru.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...