Târnosirea bisericii Parohiei Solacolu, Protopopiatul Lehliu

Duminică, 20 septembrie2015, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a fost prezent în mijlocul credincioşilordin localitatea Solacolu, pentru a târnosi biserica cu hramul „Sfântul MareMucenic Gheorghe” din Protopopiatul Lehliu.

Programulliturgic a început cu slujba de sfințire a lucrărilor exterioare, apoiîntocmirea Sfintei Mese, altarul de jertfă, sfințirea veșmântului pictural și acatapetesmei, apoi săvârşirea Sfintei Liturghii, unde, sub protia PreasfințieiSale au slujit Preacuviosului Părinte Arhimandrit Rafail, Vicar Eparhial,preacucernicii părinţi consilieri Florin Daniel Enaşcu, Florin Ionescu şiNicuşor-Silviu Dascălu, preacucernicul părinte Mihail Zotta, Protopop de Lehliu,părinți stareți, preoţi şi diaconi.

În cuvântul deînvăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre asumarea Crucii lui Hristos, despreurmarea lui Hristos pe calea Crucii, despre puterea pe care Sfânta Cruce ne-odă în călătoria vieții noastre.

Preasfinția Sa aacordat rangul de iconom preotului paroh Cristian-Tică Neagu, pentru lucrareajertfelnică desfășurată în comunitatea parohială, iar preotului Adrian Mariande la parohia Lehliu Sat i-a acordat rangul de sachelar.

Domnul MihailCerchez și doamna Ana Nae au primit din partea Preasfințitului Părinte EpiscopVincențiu, Medalia Aniversară a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor pentrulucrarea de înfrumusețare a acestei biserici.

Cu aceastăocazie, Chiriarhul locului a dăruit parohiei Solacolu o Sfântă Cruce debinecuvântare și două sfeșnice pentru Sfânta Masă, care astăzi a fost sfințită.

După SfântaLiturghie s-a săvârșit slujba parastasului pentru fericiții ctitori, slujitoriși binefăcători ai bisericii parohiale.

La acest momentduhovnicesc toţi credincioşii, copii, tineri, vârstnici, femei şi bărbaţi auavut bucuria unică, binecuvântată de Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu,de a trece prin Sfântul Altar, sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şiSfânta Cruce.

„Agenţia deştiri – Lăcaşuri Ortodoxe” a transmis online evenimentul, care va putea fivizionat pe întreaga Rețea Informațională a Episcopiei: www.sf-esc.ro [file:///C:/Users/Mass%20-%20Media/Desktop/20%20sept%202015%20-%20Tarnosire%20Solacolu/www.sf-esc.ro] .
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...