27 Mai 2012 –Târnosirea Bisericii cu hramurile ˝Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena˝ şi ˝Naşterea Maicii Domnului˝- Olteniţa

Pentru credincioşii din Municipiul Olteniţa, zilele de 26 şi 27 Mai 2012 au constituit un prilej de mare şi aleasă bucurie, întrucât în aceste zile au avut loc manifestările religioase pentru târnosirea noului locaş de cult construit în acest oraş cu hramurile ˝Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena˝ şi ˝Naşterea Maicii Domnului˝.

Evenimentul a fost prefaţat de procesiunea cu sfinte moaşte ale unor sfinţi cum ar fi Sfântul Stelian-ocrotitorul copiilor, Sfântul Mercurie, Sfinţii Teodor Tiron şi Teodor Stratilat precum şi purtarea în procesiune a Epitrahilului care a acoperit Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mânăstirea Bistriţa de Vâlcea.

Această procesiune organizată de către Preacucernicul Preot Marian Necula, protopop al Protopopiatului Olteniţa cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, s-a desfăşurat în ajunul zilei de târnosire a bisericii nou construite, pe 26 Mai 2012, începând cu orele 17˚˚ pe traseul Biserica Sfântul Nicolae Olteniţa , Catedrală Protopopească – Bulevardul Republicii – Bulevardul Tineretului – Bulevardul Mărăşeşti până la Biserica ce urma a fi târnosită.

La procesiune au participat aproximativ 45 de preoţi din Protopopiatul Olteniţa urmaţi de un număr impresionant de credincioşi, având în frunte consilieri parohiali care purtau în mâini steaguri tricolore şi prapori.

La fiecare intersecţie s-au făcut opriri rostindu-se ectenii şi rugăciuni pentru sănătate şi bună întocmire a văzduhului.

Sfintele Moaşte şi Epitrahilul care a acoperit Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul au fost aşezate într-un baldachin special amenajat pentru a fi cinstite de către credincioşi. În continuare a fost oficiată slujba Vecerniei de sâmbătă seara, la sfârşitul căreia Părintele Protopop Marian Necula a rostit un cuvânt de învăţătură subliniind importanţa târnosirii unui nou lăcaş de cult, cinstirea Sfintelor Moaşte şi bineînţeles detalii referitoarea la rânduiala slujbei de a doua zi. Este de amintit faptul că prin binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor a fost săvârşită şi slujba de sfinţire a apei (aghiazma mică) şi de binecuvântare a târnoselii ce a avea să fie împărţită credincioşilor în cadrul slujbei de târnosire.

Ziua de 27 mai 2012 a început cu pregătirea preoţilor în vederea primirii ierarhului. În jurul orele 800, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor a sosit, fiind întâmpinat de un număr impresionant de clerici şi credincioşi. După înveşmântare a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească iar apoi s-a trecut la slujba propriu zisă de târnosire a noii biserici care s-a desfăşurat într-o atmosferă duhovnicească specifică momentului, rânduiala târnosirii la îndrumarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor fiind explicată moment cu moment de către Preot Nicolae D. Necula, fost decan, actualmente profesor de liturgică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Atât la sfârşitul dumnezeieştii Liturghii cât şi la sfârşitul slujbei de târnosire Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor a ţinut cuvânt de învăţătură în care a explicat credincioşilor importanţa evenimentului şi a momentului târnosirii unei biserici, felicitând totodată pe cei care s-au ostenit la construirea şi la edificarea acestui frumos lăcaş de cult.

Noua ctitorie a fost ridicată prin sârguinţa neobosită a Părintelui Protopop al Protopopiatului Olteniţa Marian Necula, care timp de cinci ani de zile a insistat neobosit şi s-a ostenit pentru ca acest vis să devină realitate.

Biserica cu hramurile ˝Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena˝ şi ˝Naşterea Maicii Domnului˝ are o arhitectură aparte, fiind o biserică măreaţă şi primitoare.

Toţi credincioşii prezenţi la slujba de târnosire au trecut prin Sfântul Altar şi

s-au închinat la Sfintele Moaşte primind ca dar iconiţe cu ˝Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena˝ şi ˝Naşterea Maicii Domnului˝, târnoseală şi aghiasmă mică.

Timp de 40 de zile în această sfântă biserică nou târnosită se va săvârşi neîntrerupt Dumnezeiasca Liturghie.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...