Rolul Bisericii în viața oamenilor

Rolul BISERICII esteacela de a-i ajuta pe oameni,de la copii până la vârstnici, să-și cunoascămenirea, misiunea în această viață. Descoperirea chemării, talentului tău(sădit de Dumnezeu în fiecare persoană) se face în mod dinamic, nu static,participând la DIVERSE ACTIVITĂȚI. O dată ce ți s-a revelat rolul tău, încalitate de membru al Trupului Bisericii, se cuvine să pui în practică, săîmpărtășești darurile tale comunității. În acest fel, vei deveni BINECUVÂNTAREBisericii (creștinilor) și BUCURIE Dumnezeului nostru.

PAROHIA,,NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL” dinProtopopiatul Călărași, se străduieștesă ajute în acest sens.

Mulțumim tuturor celorce și-au înțeles SCOPUL vieții, împărtășindu-ne și nouă, cu drag și bucurieneprețuitele comori ce le revarsă din sufletele lor generoase, împlinind ceeace rostește preotul la SFÂNTA LITURGHIE ,,ALE TALE DINTRU ALE TALE, ȚIE ÎȚIADUCEM DE TOATE ȘI PENTRU TOATE!''.

Cu binecuvântareaPreacucernicului Părinte Paroh Badea Alin Alexandru, vara aceasta copiiiparohiei au avut parte de meditații la matematică și teatru, au învățat tehnicide acordare a primului ajutor , etc.!!!
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...