Cerc Catehetic la Parohia Naşterea Sfântului Ioan din Protopopiatul Călăraşi

Cercul catehetic al lunii ianuarie din Protopopiatul Călăraşi, a fostorganizat la Parohia Naşterea Sfântului Ioan din Municipiul Călăraşi, duminică,29 ianuarie 2017.

La această întâlnire au participat 56 de copii din parohiecu vârste între 6 şi 18 ani dar şi preoţii: preacucernicul părinteprotopop Ilie Ramon-Eugen, preacucernicul părinte Tudorache Paul de la ParohiaSfânta Cuvioasă Parascheva, preacucernicul părinte Dumitru Valentin Marian de la Parohia SfântulDasie, preacucernicii părinţi Dinu Vasile Viorel, Grigore Gabriel, AvramCostin şi Nemţanu Ionuţ de la Parohia Sfânta Mare Muceniţă Anastasia, preacucerniciipărinţi Mincu Adrian şi Dumitru Nicuşor de la Parohia Mircea Vodă, preacucerniciipărinţi Dincă Ioan şi Achim Vergil Marian de la Parohia Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel, preacucernicii părinţi Badea Alin şi Grigoriu Adrian care au şiorganizat ora de cateheză.

Tema a fost: ,,Cântarea şi artabisericească, mijloace de atragere a copiilor către Biserică şi factori dedinamizare a vieţii parohiale.”

În deschiderea cercul catehetic, copiii au rostit rugăciunea ,,Tatăl nostru”, după care preacucerniculpărinte Grigoriu Adrian a anunţat tema întâlnirii şi pe înţelesul copiilor le-aarătat importanţa cântării şi a artei bisericeşti, amintind de cuvintelePreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care spuneacă: ,,arta şi cântarea bisericească autentică, au darul de a intensifica înBiserica lui Hristos conștiința misionară, de a inspira și încuraja vestireaiubirii milostive a lui Dumnezeu prin cuvânt și faptă, ca vocație a tuturorcreștinilor”.

În continuare, copiii, sub atenta coordonare a doamnei profesor DianaBurlescu, au făcut o repetiţie cu public a câtorva cântări bisericeşti, care au animat întreaga asistenţă,corul de copii ai parohiei obţinând la nivelde judeţ şi nu numai nenumărate premii.

În încheiere, preacucernicul părinte protopop Ilie Ramon-Eugen i-afelicitat pe cei mici pentru premiile dobândite la concursurile eparhiale şi areamintit celor prezenţi că anul 2017 a fost declarat Anul omagial al sfinteloricoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ JustinianPatriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în PatriarhiaRomână, iar tema dezbătută a privit în mod deosebit acest subiect, după carealături de cei prezenţi a vizionat expoziţia de icoane realizate de copii.

Preacucernicul părinte paroh Badea Alin a mulţumit celor prezenţi după caretoţii copiii au primit daruri din partea bisericii, participând şi la o agapăfrăţească în Centrul social al parohiei.

A consemnat preot Nemţanu Ionuţ.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...