Să știți c-am murit creștin, Brâncoveanu Constantin!

Cu binecuvântarea preacucernicului părinte paroh Badea Alin Alexandru, îndata de 30 iulie 2017, „Grupul Catehetic al Parohiei Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” - Călărași, a participat laFestivalul Internațional – Concurs „Anelisse” de filme, fotografii și reviste școlare,ediția a V-a , cu piesa de teatru ,,Sfinții Martiri Brâncoveni”, obținândpremiul I.

Organizarea festivalului a aparținut Asociației Cultural Științifice „VasilePogor” din Iași în parteneriat cu Facultatea de arte vizuale și design de laUniversitatea Națională de arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de limbimoderne de la Universitatea de studii europene din Republica Moldova și s-adesfășurat în parcul Copou din Iași.

Jurizarea filmelor participante s-a realizat pe bazaurmătoarelor criterii: promovarea patriotismului local şi național, conţinutul ştiinţificşi inovator al lucrării prezentate, contribuţia personală la realizarea lucrării:originalitate, creativitate, claritate, organizare, mesajul artistic, practic, corectitudineascrierii în limba română, modul de abordare interdisciplinară în realizarea lucrăriiprezentate și promovarea valorilor României.

Astfel de manifestări, punerile în scenă a unor subiectecum este acesta, arătând mărturisirea înaintașilor noștri, constituie omărturisire a credinței, un îndemn pentru cei care sunt invitați la astfel demomente, ca dincolo de actul artistic să vadă actul duhovnicesc și al relației omuluicu Dumnezeu.

A consemnat profesor coordonator Dumitru MariaAfrodita.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...