Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui!

„Binefacerea este ceva măreţ şi dumnezeiesc – ne scria Sfântul Ciprian, – ea este o mare mângâiere a credincioşilor, un adăpost mântuitor, o ancoră a nădejdii. Ea este adevărata şi cea mai mare slujire a lui Dumnezeu, o slujire cu ajutorul căreia creştinul dobândeşte har, Îl câştigă pe Hristos ca judecător îndurat”. Prin milostenie ne asemănăm lui Dumnezeu Cel „mult-milostiv” (Psalmul 85, 14) şi Îl urmăm pe Fiul Său Iisus Hristos, a Cărui învăţătură, activitate şi viaţă întreagă a însemnat o revărsare a bunătăţii, milei şi dragostei Tatălui ceresc.

Urmând porunca evanghelică și în luna august, la Parohia Scânteia, un număr de patru familii nevoiașe au fost ajutate cu pachete ce au constat în produse alimentare.

Această acțiune se desfășoară la parohia noastră în fiecare lună cu aprobarea consiliului parohial, fondurile provenind din cutia milei și din ajutoare primite de la credincioși.

Astfel luând aminte la îndemnurile evanghelice și considerând că prin „mâna întinsă a săracului vedem mâna lui Hristos” încercăm să venim în întâmpinarea nevoii aproapelui nădăjduind că „celui ce săvârșește binele față de aproapele, Dumnezeu negreșit îi va împlini rugăciunea sa”.

A consemnat preot Daniel Ion Matei.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...