Despre BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE - SĂLCIOARA

BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE - SĂLCIOARA
 Hramul: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfinţii Cuvioşi Mucenici ucişi la Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit Adresă: Strada. Principală, nr. 33, satul Sălcioara, comuna Sălcioara, judeţul Ialomiţa Preot paroh: Constantin ŞTEFĂNESCU
ISTORICUL COMUNITĂȚII. Din monografia satului Sălcioara[Monografia se află în posesia lui Nicolae Ţiripan.], întocmită în anul 1933, de către directorul şcolii primare mixte, aflăm că în anul 1894 s-au măsurat loturile şi s-a fixat vatra de sat, iar între anii 1895-1897, tineri din sate aflate pe moşia Copuzu au fost împroprietăriţi cu 9 pogoane de teren arabil în câmp şi un pogon loc de casă şi raion, formând satul care a primit numele de Sălcioara. Prin împroprietăririle ulterioare, satul s-a mărit, ajungând în anul 1933 la un număr de 320 capi de familie cu un număr 1219 suflete. Până în anul 1908 a aparţinut comunei Copuzu, apoi comunei Horia, iar din 1926 a devenit comună separată. ISTORICUL PAROHIEI. Biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, aşezată în centrul comunei Sălcioara, la intersecţia străzilor Principală şi Bisericii, alături de şcoală şi primărie, reprezintă o mărturie a credinţei ortodoxe strămoşeşti a locuitorilor din mijlocul Bărăganului. Conform informaţiilor oferite de monografia amintită, de la înfiinţare şi până în luna iunie 1932, când parohia s-a mutat la Sălcioara, satul ca administraţie bisericească – neavând local propriu -, a aparţinut de biserica din comuna Copuzu. ISTORICUL BISERICII. Iniţiativa construirii sfântului locaş a fost luată încă din anul 1920, de adunarea locuitorilor. Comitetul de construcţie bisericesc s-a format în timpul Preotului Arsenescu, cu misiunea de a strânge fondurile necesare construcţiei de la locuitorii satului. Construcţia noului locaş a început în toamna anului 1931, până la data întocmirii monografiei fiind ridicată la roşu şi învelită cu tablă, în afară de turla mare ce nu este terminată. La construirea bisericii au mai primit ajutor bănesc la nevoie, din partea lui Iorgu Iatan, sub formă de împrumut. Biserica a fost construită şi înzestrată cu cele necesare până în anul 1943: catapeteasmă, strane, policandre, cărţi de slujbă, clopotniţă din bârne cu două clopote, iar în ziua de 14 noiembrie 1943, Preasfinţitul Episcop Gherontie al Constanţei a sfinţit locaşul de cult, împreună cu un sobor de preoţi. În urma recepţiei lucrărilor de pictură, în ziua de 4 iunie 1972, a avut loc resfinţirea bisericii, slujba fiind oficiată de preot Consilier Leonida Mateescu, delegat al Centrului Eparhial, însoţit de un sobor de preoţi.[A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 29/1972, f. 39.] Între anii 1975 – 1976, au suplinit Zotta Gheorghe şi fiul său Marian, preoţi în satul Ulmu şi respectiv Raşi. La 15 decembrie 1976, este numit actualul preot, Ştefănescu L. Constantin, transferat de la Parohia Lupşanu. Acesta a intervenit asupra locaşului, potrivit necesităţilor: consolidarea celor trei turle, după cutremurul din 1977; împrejmuirea bisericii cu gard din beton 1978; închiderea pridvorului cu sticlă 1979; ridicarea unui monument al eroilor cu cruce în curtea bisericii cu sprijinul familiei Cristea şi a enoriaşilor 1980; refacerea tencuielii exterioare a locaşului cu strop în praf de piatră 1986; împrejmuirea cimitirului (1,20 ha) aflat în partea de sud-est a comunei, cu gard din prefabricate 400 m, 1987-1988; refacerea copertinei şi acoperirea cu tablă nouă, inclusiv turlele 1995; achiziţionarea unei case parohiale cu 3 camere şi teren aferent de 1024 mp, pe strada Bisericii nr. 42 în 1997; refacerea tencuielii interioare şi pictură nouă, terminate în anul 1999. Urmare a lucrărilor efectuate, în ziua de 20 iulie 2000 a avut loc resfinţirea biserici cu hramul Sfântul Gheorghe din satul Sălcioara.[Almanah Bisericesc 2001, p. 247.]Slujba a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. Actuala PISANIE a bisericii, cuprinde o parte din lucrările efectuate: „Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh, s-a pus temelie acestui sfânt locaş în anul 1931, iar în 1935 a fost definitivată lucrarea. Pe 14 nov. 1943, după ce a fost terminată pictura, la stăruinţa preotului Gheorghe Dumitrescu şi întreaga obşte a satului Sălcioara, a fost sfinţită biserica cu hramul Sfântului M. Mc. Gheorghe de Preasfinţitul Gherontie. În anul 1972, preot fiind Anca M. Ilie, s-a refăcut pictura. În anul 1999, la îndemnul preotului Ştefănescu L. Constantin şi cu obolul întregii obşti, s-a refăcut întreaga pictură cu binecuvântarea preasfinţiei sale Damaschin, episcop al Sloboziei şi Călăraşilor”. Au urmat alte realizări în parohie sub îndrumarea preotului paroh: catapeteasmă nouă 2002; în curtea bisericii s-a ridicat clădirea anexă cu suprafaţa de 144 mp, începând cu anul 2009; primirea din partea Mănăstirii Pasărea, prin maica stareţă Mihaela, fiică a satului, a Sfintelor moaşte ale Sfinţilor Mucenici de la Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit în 2010, aşezate într-o mică raclă metalică în naos, biserica primind al doilea hram cu data de 20 martie; instalaţie de încălzire centrală pe lemne 2011 - 2012. Clopotniţa din lemn, aflată în faţa bisericii, a fost înlocuită cu una din cărămidă în anul 1971. ARHITECTURA. Sfânta Biserică, construită în stil bizantin, cu o lungime de 26,50 m, lăţimea de 12 m în abside şi 7 m în pronaos, având suprafaţa de 180 mp, are baza în formă de cruce cu temelie şi ziduri din cărămidă presată. Înălţimea în turla mare, până la Pantocrator este de 21 m. Acoperişul din căpriori şi şarpantă de brad este învelit cu tablă, având trei turle, două mici hexagonale deasupra pronaosului şi cea mare, hexagonală, deasupra naosului, pe fiecare existând cruce metalică. În interior, pridvorul pătrat este închis cu sticlă şi pictat, aici aflându-se instalate hotele metalice pentru lumânări. La intrarea în pronaos, se află cafasul închis, iar în lateral două spaţii de depozitare închise. Pronaosul se prelungeşte până la abside cu tavan semicircular, iar pe peretele dinspre vest se află pisania. Deasupra naosului, turla mare şi absidele creează senzaţia de spaţiu. Naosul este despărţit de Sfântul Altar de o catapeteasmă nouă, sculptată în lemn de stejar, în formă de armonică, executată de meşteri din oraşul Mizil. Altarul, în formă semicirculară are Sfânta Masă turnată în beton şi proscomidiar, zidit în arcadă în partea de nord. PICTURA. Prima pictură a bisericii a fost realizată de pictorul Ionescu din Bucureşti. În anul 1972, pe baza devizului în valoare de 60.300 lei, biserica a fost repictată de pictorul Honoriu Creţulescu. În anul 1999, pictura bisericii a fost executată în ulei, în stil realist, de zugravul Decu Gheorghe, pe fond albastru-deschis. PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent: preot Dumitrescu Gheorghe (1931-1953), preot Anca M. Ilie (1955-1973), preot Caraman Ion (1974-1975) și preot Ştefănescu L. Constantin (15 dec.1976 - până în prezent). ACTIVITĂȚI. Parohia Sălcioara are o casă praznicală unde desfăşoară unele activităţi catehetice cu un grup de copii, în cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor”.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...