Continuă inspecțiile semestriale de primăvară în Protopopiatul Oltenița

Miercuri, 28 mai 2014, Vineri, 30 mai 2014 și Marți, 03 Iunie 2014 au continuat inspecțiile semestriale de primăvară la parohii din cuprinsul Protopopiatului Oltenița efectuate de către precucernicul părinte Marian Necula, protopop al Olteniței.

Astfel, în aceste trei zile au fost inspectate următoarele parohii: parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Negoiești, parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”-Oltenița Nord, parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”-Stupinele, parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”-Căscioarele, parohia cu hramul „Sfântul Ilie”-Valea Stânii, parohia cu hramul„Sfântul Ierarh Nicolae”-Luica parohia cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”-Nana, parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”-Chirnogi, parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”-Valea Popii, parohia cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Radovanu și parohia cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Crivăț.

Părintele protopop Marian Necula a inspectat Bisericile parohiale, Casele parohiale și Cimitirele parohiale, după care a inspectat actele contabile ale parohiilor punând accent pe cele patru sectoare de activitate: Administrativ-Bisericesc, Economic-Financiar, Cultural și Social-Misionar și Filantropic.

A consemnat preotul Ciobanu-Popa Daniel, secretar al Protopopiatului Oltenița.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...