Activitate catehetică în Penitenciarul Slobozia

În cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Penitenciarul şi Protopopiatul Slobozia, în data de 03 aprilie a.c., în Capela „Sf. Nicolae” a penitenciarului, s-a desfăşurat o activitate catehetică, activitate care marchează anul 2013 – „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Această activitate a avut ca scop principal o incursiune catehetică în creştinismul primelor veacuri, când cei doi mari sfinţi, Constantin şi Elena, asemenea Sfinţilor Apostoli, au avut un rol hotărâtor în afirmarea şi transmiterea valorilor creştine, în dezvoltarea şi consolidarea Bisericii lui Hristos.

Activitatea s-a desfăşurat cu sprijinul Părintelui Dumitru Ionuţ, preot paroh la Parohia Orboieşti şi au participat 26 persoane private de libertate, cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani.

Tinerii au manifestat receptivitate la tema prezentată, formatul catehezei implicându-i activ şi ajutându-i să reţină noţiunile principale ale lecţiei.

Pentru măsurarea receptivităţii şi a gradului de asimilare al învăţăturilor s-a aplicat un chestionar în urma căruia 15 participanţi au obţinut rezultate bune şi foarte bune.

Pe întreaga durată de desfăşurare a acestei activităţi participanţii au înţeles că Biserica, ca aşezământ al Mântuirii, îi ajută pe deţinuţii din penitenciar ca prin grija ei cea mare să se poată integra în societate, să devină buni cetăţeni şi în acelaşi timp buni creştini. Biserica îi creşte duhovniceşte pe astfel de oameni fiindcă toţi suntem creaţi de Dumnezeu după chipul şi asemănare Sa şi mereu suntem chemaţi să părăsim viaţa păcătoasă şi să ne sfinţim, conform îndemnului Mântuitorului: „Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este!” ( Matei, cap. V, versetul 48).

Preot capelan VASILE Gabriel
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...