Dincolo de gratii

Activităţile pastoral-misionare desfăşurate de slujitorii Bisericii în Penitenciarul Slobozia în ziua de 12 iunie a.c. au fost sprijinite, conform Protocolului de colaborare, de Protopopiatul Slobozia prin P.C. Preot Dumitru Ionuţ, preot paroh la Parohia Orboieşti.

În cadrul acestui Protocol, în Capela „Sf. Nicolae” a penitenciarului, s-a desfăşurat o activitate catehetică dedicată Praznicului Înălţării Domnului, activitate ce a avut ca scop principal transmiterea învăţăturilor de credinţă creştină referitoare la slujirea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, slujire încununată cu Înălţarea Sa la cer şi şederea de-a dreapta Tatălui.

Cei zece participanţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani, au manifestat receptivitate la tema prezentată, formatul catehezei implicându-i activ şi ajutându-i să reţină noţiunile principale ale lecţiei. Pe întreaga durată de desfăşurare a acestei activităţi tinerii participanţii au înţeles că scopul întreitei slujiri a Mântuitorului Iisus Hristos a fost sfinţirea şi înălţarea la ceruri a firii umane căzute în păcat, având şi ei, împreună cu toţi cei care cred şi trăiesc în Hristos, posibilitatea de a fi părtaşi şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor.

În continuarea activităţilor pastoral-misionare s-a oficiat Taina Sfântului Maslu într-o cameră de deţinere, în care sunt cazate persoane private de libertate cu diferite afecţiuni, o persoană fiind chiar în imposibilitatea de a se deplasa singură, iar alta având în permanenţă însoţitor.

Toţi cei prezenţi (cca. 10 persoane) au primit cu bucurie ungerea tămăduitoare a harului dumnezeiesc şi au recepţionat mesajul matern al Bisericii.

Aceste activităţi sunt binevenite în mediul carceral, ele sporesc şi diversifică asistenţa moral-religioasă în penitenciar şi creează noi punţi de legătură între cei aflaţi în spatele gratiilor şi Biserică.

Ne dorim ca şi pe viitor să organizăm asemenea manifestări în spatele gratiilor, pentru întărirea dreptei credinţe spre slava lui Dumnezeu.

Preot capelan VASILE Gabriel
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...