De vorbă cu personalităţile locale în Penitenciarul Slobozia

În ziua de 16 mai 2018, Doamna Director Clementina Tudor, Directorul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” – Slobozia, Părintele Profesor Dragoş Stanciu, preot paroh la Parohia „Buna Vestire” Slobozia, inspector şcolar la disciplina „Religie” în cadrul Inspectoratului Şcolar General Ialomiţa și Părintele Protopop Ionuț Butu – Protopopiatul Slobozia, au fost oaspeții Penitenciarului Slobozia, pentru a sprijini demersurile educaţionale şi de reintegrare socială desfăşurate de instituţia noastră.

Cu acest prilej s-a implementat Proiectul „De vorbă cu personalităţile locale”, urmărindu-se promovarea de valori creştine şi dezvoltarea unor cunoştinţe moral-religioase, în vederea exersării şi aplicării lor în viaţa cotidiană. Contactul nemijlocit cu distinșii oaspeți, personalități care, prin efort propriu susţinut, au obţinut recunoaşterea colectivităţii, precum şi prezentarea directă a unor aspecte de viaţă au constituit subiecte de reflecţie, canalizând resursele individuale ale celor prezenţi în scopul adoptării unor conduite acceptate din punct de vedere social.

Totodată, această întâlnire a avut în vedere diminuarea vulnerabilităţii psihosociale pe perioada detenției şi dezvoltarea, la persoanele aflate în custodia penitenciarului, a spiritului de empatie, stimularea creativităţii, a lucrului în echipă, a cooperării, a toleranţei şi a dorinţei de implicare în acţiuni generatoare de sentimente pozitive.

Activitatea, care s-a desfăşurat în Sala de festivităţi, a fost implementată de preotul capelan Vasile Gabriel, cu sprijinul și participarea lucrătorilor din cadrul Serviciului de Educație și Asistență Psihosocială și din Sectorul Pază.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, deţinuţii valorificând bogata experienţă didactică, pastorală și educațională a invitaților.

La această activitate au fost prezente 30 persoane private de libertate, dornice de a-şi însuşi valori morale şi sociale şi de a-şi dezvolta personalitatea umană.

A consemnat părintele Vasile Gabriel, preot capelan al Penitenciarului Slobozia
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...