Iară şi iară, cu pace, plecând genunchii noștri.....

           Duminică, 28 octombrie 2018, imediat după Sfânta Liturghie, părintele paroh împreună cu toţi credincioşii prezenţi au săvârşit slujba la vreme de secetă şi foame.

           Dat fiind faptul că pământul nostru al Bărăganului este lipsit de ploaie aducătoare de toată roada bună spre hrănirea trupurilor noastre,toţi credincioşii prezenţi împreună cu părintele paroh şi-au plecat genunchii cerând de la Bunul Dumnezeu, aşa cum spune o frumoasă rugăciune, „...să umple de apele Sale cele roditoare de viaţă sânurile pământului, căci, iată, acesta stă înainte ca o maică cu sânul secat; şi precum sânul aceleia, lipsit de lapte, aduce moarte pruncului, aşa şi pământul, stând cu brazdele sale neîmpărtăşite de umezeală, îşi vestejeşte verdeaţa şi aduce stricăciune roadelor lui,şi pe noi ne ameninţă foametea şi moartea....”(Molitfelnic)

           A consemnat Pr. Paroh Ştefănescu Gabriel


Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...