Cateheză demonstrativă desfășurată în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Pădurișu

Preotul Smărăndoiu Cătălin-George, parohul parohiei Pădurișu din Protopopiatul Oltenița a fost delegat să susțină cateheza demonstrativă din luna Iunie 2015. Tema dezbătută de domnia sa a fost actuală și interesantă: „Implicarea tinerilor și a copiilor în viața și activitatea Sfintei Biserici”.

Părintele paroh le-a vorbit celor 23 de copii despre înființarea Sfintei Biserici, forma văzută și nevăzută a ei, Hristos, capul ei, membrele (ierarhie și popor), învățătura și misiunea Bisericii care vizează în final mântuirea omului.

Părintele Smărăndoiu Cătălin-George le-a readus aminte „micilor” enoriași că măntuirea se realizează prin credință și fapte bune. Credinta se mărturisește prin comportamentul fiecăruia în parte care încearcă să-L imite pe Domnul nostru Iisus Hristos, printr-o trăire interioară, dar și printr-o manifestare spre exterior, către semenii noștrii, prin fapte bune.

În urma discuțiilor preot, copii și tineri s-a înțeles că ei stăpâneau foarte bine în mod teoretic toate aceste învățături, dar lipsea însă ceva, exemplele practice, care însă nu au întârziat să apară. Părintele paroh a depănat cu drag momentele în care vlăstarele parohiei sale s-au implicat în mod concret în diferite activități, realizând un adevărat apostolat al tinerilor, și anume: participarea acestora la hramul Sfintei Biserici, la Sfănta Liturghie, la Prohodul Domnului, la acțiunea „ora de religie”, daruri pentru copiii care fac parte din familii defavorizate social, curățenie în incinta și exteriorul Sfintei Biserici.

După ce au completat anumite rebusuri care aveau menirea să fixeze învățăturile transmise, părintele paroh le-a dăruit copiilor cărți de rugăciuni, precum și cărți de lecturi duhovnicești și patriotice scrise de poetul și scriitorul Vasile Militaru.

Pe fundalul unei muzici de Chopin oferite de Andrei, tinerii ne-au promis că vor propovădui învățătura Bisericii noastre în cercurile în care trăiesc și își desfășoară activitatea și vor aplica noile sfaturi și îndemnuri aflate la această cateheză demonstrativă.

Au participat următorii preoți: preacucernicul părinte Marin Dumitru, paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Gruiu, preacucernicul părinte Neagu Tudorel, paroh la parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Buciumeni, preacucernicul părinte Cireșoiu Gabriel, preot II la parohia „Cuvioasa Parascheva”-Frumușani și preacucernicul părinte Zărnoeanu Dumitru, paroh la parohia „Sfântul Mucenic Dimitrie”-Surlari.

A consemnat părintele Zărnoeanu Dumitru, responsabil cu catehizarea tineretului în cadrul Protopopiatului Oltenița.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...