Despre BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - OREZU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - OREZU
Hram: Sfântul Ierarh Nicolae Adresa: str. Principală, sat Orezu, comuna Ciochina, județul Ialomiţa Preot paroh: Ştefan TUDOR ISTORICUL COMUNITĂȚII. Veche aşezare de moşneni ialomiţeni, cu numele originar de Hurez sau Hurezi (denaturat apoi în Orezi, respectiv Orezu, păstrat până astăzi), satul Orezu a fost atestat documentar prima dată la 27 decembrie 1617, într-un hrisov al voievodului Alexandru-Iliaş. ISTORICUL PAROHIEI. Comunitatea a avut multă vreme o biserică de lemn, unde erau amintiţi preoţii Radu (1838) şi Vişan sin Luca (1846). Între anii 1847-1847, a fost ridicată în centrul satului o biserică de zid, reparată în anul 1896 şi, de mai multe ori, în sec. XX, ultima dată în anul 1967, după cum arată pisania destul de ştearsă. Părăsită astăzi şi intrată în ruinare, vechea biserică din Orezu este de tip sală, cu tindă şi încăperile clasice de cult şi o singură turlă, octogonală ca plan şi zveltă, încununând pronaosul. ISTORICUL BISERICII. Biserica nouă a satului, cu acelaşi hram, a fost ridicată între anii 1992-2003, fiind pictată între anii 2004-2008. Este aşezată lângă drumul judeţean 201 B (Ciochina-Sălcioara), între satul vechi şi satul nou şi a fost ctitorită prin contribuţia enoriaşilor, cu sprijinul unor sponsori, ajutor de la S.S.C, iar, în ultimii ani, cu ajutorul d-lui Nicolae Sitaru. Lucrările de construcţie au început în anul 1992 şi au continuat până în anul 1998, când i s-a pus acoperişul şi s-a tencuit turla. Între anii 2000-2003, s-a tencuit interiorul şi exteriorul şi s-au turnat aleea de la poartă până la biserică, precum şi trotuarele împrejurul bisericii. ARHITECTURA. Biserica are un plan trilobat şi este o construcţie din zidărie de cărămidă, cu elemente structurale din beton armat (stâlpi, planşee, centuri) având dimensiuni în plan de 7,5 x 20 m şi înălţime de 9,0 m la cornişă şi 20,0 m la turlă. Construcţia este aşezată pe o fundaţie din beton simplu care stă pe un strat din balast compact gros de 1,0 m. În plan bisericesc, se dezvoltă pe un traseu specific arhitecturii ortodoxe, respectiv pridvor deschis, pronaos, naos, abside laterale, altar, proscomidie şi diaconicon. Biserica este prevăzută cu cafas, la care se accede printr-o scară elicoidală. Construcţia este încununată de o turlă care dă imaginii exterioare proporţie şi supleţe. PICTURA. În anul 2004, s-a început pictura în tehnica frescă, de către pictorul Nicolae Ristea, finalizată în anul 2008. Catapeteasma este lucrată din lemn de stejar, fiind împodobită cu icoane pictate în ulei de către acelaşi pictor. În acest moment, la sfântul locaş se fac mici intervenţii în vederea târnosirii şi sfinţirii picturii. PREOȚII. De la înfiinţare până în prezent au activat următorii preoţi slujitori: Radu, Vişan sin Luca, Ioan Rădulescu (1897-1930), Simion Pătraşcu (1930-1987), Toni Păun (1987-1999), iar din anul 2000 până în prezent, Ştefan Tudor. ACTIVITĂŢI. Parohia are grup de cateheză în cadrul programului Hristos împărtăşit copiilor, format din 10 copii.
FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...