Despre BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - ORĂŞTI

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - ORĂŞTI
  Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae Adresă: sat Orăşti, comuna Frumuşani, județul Călăraşi Preot paroh: Marian TACHE Preot coslujitor: Marius Eduard MARIN
ISTORICUL COMUNITĂŢII. Aceasta biserică parohială este aşezată în centrul satului Orăşti, la mică distanţă de Şcoala Generală Nr. 2 - Orăşti şi la o distanţă de aproximativ 600 de m de DN 4. Existenţa satului este menţionată documentar în anul 1577[N. Stoicescu, Bibliografia, vol. II, p. 462.], iar biserica este construită din zid în secolul al XVIII-lea[Bauer, op. cit. p. 155.]. ISTORICUL PAROHIEI. În anul 1810, biserica satului Orăşti avea 88 de case și 211 locuitori români. Biserica de lemn veche avea hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe[N. Popescu, Catagrafia, p. 68.]. La biserică slujea preotul Dragne sin Sava în vârstă de 36 de ani, hirotonit de părintele vlădica Tevaidas chir Meletie cu blagoslovenia mitropolitului Dositeiu în anul 1797 pe numele acestui sat. Biserica fiind „prăduită“, a fost reparată de biv vel medelnicerul Alexandru Lămotescu, care a înființat şi o şcoală cu un grămătic pentru elevi[C. Alessandrescu, op. cit., p. 282; V. Brătulescu şi Remus Ilie, op. cit., Indice.]. ISTORICUL BISERICII. PISANIA veche din anul 1817, care este scrisă pe placă de piatră cu litere chirilice majuscule, în relief, este aşezată deasupra uşii de intrare, în pronaos: „Această sfăntă biserică înainte au fost de lemn hramu marelui Mucenicu Gheorghe. Apoi la leat 1792 fevr. 8 luându-să acestă mţe de robul lui dumnezeu Alecsadru Lămătescu Medelnicerul. Trăgâdu-se dintr acest neamu şi fiindu biserica stricată dină îndemnarea dumnezeiască cu a sa cheltuială oau întemeiat-o aşezând-o în acest locu mai adăugându-să şi hramulu Marelui Mucenicu Dimitrie. S-au sfiinţit precum se vede ca să fie întru pomenirea sa şi a neamulu său şi spre rugăciunea pravoslavnicilor care să fie şi pentru ertarea păcatelor sale. Începând a să zidi la 1815 şi s-a săvârşit la 1817”. După cum vedem din textul primei pisanii, hramul iniţial al bisericii a fost Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. În Anuarul Cassei Bisericii, tipărit în anul 1909, biserica din satul Orăşti poartă hramul Sfântul Mare Ierarh Nicolae[N. Stoicescu, Bibliografia, vol. II, p. 462.]. În anul 1909, preot paroh era Preoţescu Constantin, născut la 7 iunie 1874, numit la 1 iulie 1900[Bauer, op. cit., p. 152.]. În anul 1930, preot paroh era Nicolae Ionescu, parohia avea 480 familii şi 2000 suflete[Anuar 1909, p. 80.]. PISANIA nouă: „Acest sfânt lăcaş s-a zidit în anul 1815 de Alexandru Lomotescu. Pictura iniţială a fost executată in 1933 de către pictorul Nicolae Ionescu. După care în 1966 pictura este restaurată de pictorul Alexandru Vlăduţ. Din 1981 parohia este păstorită de harnicul preot paroh Paul Lepădatu prin osteneala căruia s-a restaurat pictura în 1983 de pictorul Nicolae Vasilescu”. Piatra de temelie a acestei Sfinte Biserici s-a pus în anul 1815 şi s-a sfinţit în anul 1817, iar pictura iniţială a fost executată în 1933. Din fondurile bisericii se mai fac lucrări de restaurare în anul 1966, atunci când este schimbată tabla de pe tot acoperişul bisericii şi tot în acest an mai este făcut exteriorul şi puse gratii la geamurile din toată biserica. Tot din fondurile bisericii în anul 1978 a fost reparată turla bisericii şi exteriorul. ARHITECTURA. Sfântul Lăcaş are configuraţia unei nave cu lungimea de 24 m, lăţimea de 6 m şi înălţimea de 10 m, stilul fiind muntenesc. Dispune de o temelie din cărămidă, cu ziduri tot din cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată cu o turlă mare, situată pe pronaos. În interior găsim doi stâlpi despărţitori între naos şi pronaos. PICTURA bisericii a fost executată în stil realist de către Popescu Vasile-Bacău. Catapeteasma sculptată din lemn de stejar şi brad este pictată de acelaşi autor menţionat. Din fondurile bisericii şi cu ajutorul enoriaşilor în 1983 s-a restaurat pictura integrală din acest sfânt lăcaş de către pictorul Nicolae Vasilescu. ANEXE. Clopotniţa este aşezată în faţa bisericii şi are un clopot de 125 kg. PREOȚII slujitori, de la înființare până în prezent, în ordine cronologică: Preot Preoțescu Constantin (1909), Preot Ionescu Nicolae (1913-1940), Preot Vasu Gheorghe (1940-1976), Preot Petre Ion (1976-1980), Preot Paul Lepădatu (1980-1989), Preot Hârjoabă Aurel (1989-1994). În prezent slujesc următorii preoți: Pc Preot Marian Tache şi Pc Preot Marin Marius Eduard.
TEXT: Done Şerbănescu, Ceaușu Constantin
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...