Despre BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC HARALAMBIE - OLTINA

BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC HARALAMBIE - OLTINA
 Hram: Sfântul Mare Mucenic Haralambie Adresă: satul Oltina, comuna Unirea, județul Călăraşi Pr. Paroh: Nicolae DRĂGAN
ISTORICUL COMUNITĂȚII. Satul Oltina îşi trage numele de la satul omonim, situat pe malul drept al Dunării, în Dobrogea. Acest lucru este confirmat chiar de cei 40 locuitorii veniţi din Dobrogea, într-o jalbă [Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei(1830-1877), Bucureşti, 1975, doc. nr. 14.] adresată Vistieriei, la 16 mai 1831, în care se arată că: Noi cei mai jos însemnaţi băjenari, carii am venit de decinde într-acest an, la începutul trecutului martie 1831 şi ne-am sălăşluit aici, pă moşia Jigălii, pă malu Borcii, făcând sate nooă, numindu-le Mârlean şi Oltina... (subl.ns. N.Ţ.). Ion I. Provianu, în Dicţionarul său, notează că Holtina este sat în plasa Borcea, pendinte de comuna Şocariciu, situat pe malul stâng al Borcii. Numirea veche a acestui sat a fost Gura Balii. [Ion I. Provianu, op. cit., p.156.] Câţiva ani mai târziu şi Aureliu V. Ursescu [Aureliu V. Ursescu, op. cit., p.427-429.] scrie că pe la 1831 Oltina se mai numea şi Ot gura Balta, sat care de la 1864 intră în componenţa comunei Şocariciu. ISTORICUL BISERICII. Urmele vechii biserici, s-au păstrat până în anul 1949, când s-a nivelat locul unde fusese vechiul altar, astăzi curtea şcolii elementare din sat. [Informaţie oferită de P.C. Preot Paroh Nicolae Drăgan.] Existenţa acestei bisericii este confirmată şi de Ion I. Provianu, care ne spune că în satul Holtina se află o biserică la care serveşte un preot şi un dascăl. [Ion I. Provianu, op. cit., p. 156.] Actuala biserică, cu acelaşi hram ca şi cea de la 1833 – Sfântul Haralambie, în formă de cruce, cu o singură turlă în faţă, zidită din cărămidă, pe temelie de piatră şi învelită cu tablă galvanizată, a fost ridicată între anii 1893-1903. [Anuar 1909, p. 66.] Textul pisaniei aminteşte ca an al construcţiei – 1900. Poate că biserica a fost construită în anul 1900, aşa cum glăsuieşte textul pisaniei. Este totuşi greu de crezut că la doar câţiva ani de la acest moment autorii Anuarului n-ar fi ştiut acest lucru. Mai sigur este că autorii pisaniei, mult mai târzie după cum demonstrează textul, ca şi în cazul altor biserici, au preluat data greşit, fie din tradiţia păstrată în rândul credincioşilor, fie din alte documente ulterioare. Iată textul PISANIEI: „Această biserică cu hramul Sf. Mc. Haralambie a fost zidită în anul 1900 prin contribuţia benevolă a tuturor enoriaşilor sub păstorirea preotului Enciu sin. Enciu. Pictura iniţială a bisericii a fost executată de către pictorul Anton Serafim. În anul 1926 a fost refăcută pictura de către pictorul Ştefan Marincea, fiind preot Popescu Vasile. Între anii 1984-1985 sub păstorirea pr. paroh Drăgan Nicolae s-au executat lucrări de reparaţii, iar în anul 1986, prin contribuţia enoriaşilor s-a restaurat pictura în ulei de către pictorul Truşcă Cicerone-Gabriel în timpul arhipăstoriei Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin Moisescu şi a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teoctist Arăpaş – Patriarh Locotenent. protoiereu fiind pr. Alecu Paulin. Consilieri parohiali: Ion C. Dobre, Culea D. Păun, Duda Şt. Vasile, Adam Ilie, Tătaru Gherase, Fundea Tudor, Vasile C. Petre, Nache Vasile, Carată Ion”. Aşa cum reiese şi din textul pisaniei, biserica a suportat reparaţii în anii 1984-1985, la zidărie şi acoperiş. În anul 1988 s-au efectuat lucrări de hidroizolaţie şi înlocuire a ferestrelor. De fiecare dată, în anul 1926 şi apoi, în anul 1987, în urma executării lucrărilor de refacere a picturii, biserica a fost resfinţită. ARHITECTURĂ. Sfântul lăcaş de cult are forma unei cruci cu dimensiunile de 21 m lungime şi 10,80 m lăţime. Pridvorul bisericii este deschis şi susţinut de 10 coloane din cărămidă. Pronaosul este despărţit de naos cu un perete de icoane. Altarul este semicircular la interior şi poligonal la exterior, fiind despărţit de naos printr-o catapeteasmă din brad cu coloane strunjite, rânduite vertical pentru icoane. Absidele sunt de asemenea semicirculare la interior şi poligonale la exterior. PICTURA bisericii a fost executată în tempera de pictorul Anton Serafim în anul 1900. În anul 1926 a fost refăcută de către pictorul Ştefan Marincea, preot fiind Pr. Popescu Vasile. Între anii 1984-1985, sub păstorirea pr. paroh Drăgan Nicolae, s-au executat lucrări de reparaţii, iar, în anul 1986, prin contribuţia enoriaşilor s-a restaurat pictura în ulei de către pictorul Truşcă Cicerone-Gabriel. ANEXE. Posedă casă parohială din anul 1936, iar clopotniţa, care adăposteşte un clopot, a fost construită din BCA, în anul 1995. PREOȚII. Preotul Petco (1833); Preotul Tudor (1846-1865); Preoții G. Frangu și Enciu Baboia (1 aprilie 1884-1909); Preotul Vasile Popescu, Preotul Gheorghe Gh. Pătrașcu (01 februarie 1934-15 aprilie 1945); Preotul Neagu Vechiu, Preotul Vasile I. Gheorghe. Au urmat Preoții Popescu A. Dumitru și Stoian Florin. În prezent, slujitor la parohia Oltina este Preotul paroh Drăgan Nicolae (1983). ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară următoarele activități: lunar, familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente.
 
TEXT: Nicolae Ţiripan
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...