Comunitatea din Ograda în Sărbătoare

Hramul Bisericii din Ograda şi sărbătorirea celor 175 de ani de la atestarea documentară a Şcolii din comună, aflate toate sub patronajul spiritual al compozitorului Ionel Perlea, au transformat comunitatea într-o mare familie.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au chemat la sine suflete de copii, de tineri şi de maturi, pentru a primi Duh Sfânt şi pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine.

Biserica şi Şcoala, devenite focare de iluminare sufletească, au demonstrat că sunt păstrătoare ale tradiţiilor ortodoxe şi au subliniat faptul că primii dascăli ai poporului roman au fost preoţii.

Sprijinite în tot acest demers de Primărie, prin implicarea nemijlocită a domnului primar Badea Lilian şi a Consiliului Local, Biserica şi Şcoala au conturat un demers de amploare: slujba religioasă ce s-a evidenţat prin prezenţa preoţilor Popa Ion de la parohia Dimieni şi Constantin Pătraşcu, preot paroh la Parohia Sfântul Dumitru, Slobozia.

Binecuvântarea arhierească a adus-o Părintele Protopop Dumitru Drăghici, care s-a bucurat de o primire entuziastă din partea comunităţii în care şi-a început misiunea de pastorală.

Pomenirea ctitorilor, depunerea de coroane de flori la mormântul înaintaşilor, dar şi ale dascălilor trecuţi la Domnul, manifestările cultural artististice derulate la şcoală, dar şi în Sfânta Biserică, toate au transformat ziua de 21 mai într-o mare Sărbătoare.

Oaspeţii au fost numeroşi, Preşedintele Consiliului Judeţean, Doamna Inspector Şcolar Judeţean, notabilităţi ale Instituţiei Prefectului, domnul director al Liceului de Artă Ionel Perlea Slobozia.

Elevii acestui liceu au susţinut momente impresionante atât la Biserică, dar şi la şcoală, demonstrând mai mult decât un parteneriat, un pod de suflete şi simţire.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...