Activitate catehetică în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”- Negoiești

Șirul catehezelor demonstrative în care a fost abordată tema recomandată de Sfântul Sinod, „2015-Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi” a fost continuat și în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Negoiești, Protopopiatul Oltenița, de către preacucernicul preot paroh Nicolae Trușcă ce a susținut tema „Istoria monahismului romănesc”. Încă de la început menționăm că preacucernicul preot este unul dintre cei mai îndreptățiți în a alege această temă, deoarece Biserica parohiei Negoiești a avut statut de Biserică de mănăstire imediat după ridicarea ei în anul 1649 de către domnitorul Matei Basarab împreună cu soția sa Elena. În expunerea sa, părintele Nicolae Trușcă a vorbit celor prezenti despre înființarea, rolul și importanța monahismului românesc, înființarea Episcopiei de Tomis, martiri creștini în primele secole, episcopi sciți prezenți la primele Sinoade Ecumenice, rolul Sfântului Ioan Casian la înființarea monahismului apusean, contribuția monahului Dionisie Exigul la stabilirea calendarului creștin, precum și despre rolul spiritual, cultural, istoric și filantropic al Bisericii noastre de-a lungul timpului. După această prezentare generală, părintele paroh a trecut la prezentarea strictă a vieții monahale, având ca exemplu Biserica Negoiești care din anul 1649 până în anul 1863, anul secularizării averilor mănăstirești va fi Biserică de mănăstire. Preacucernicia sa a fost susținut de o adevărată echipă de lucru alcătuită din domnișoara Tătaru Alina, studentă la Facultatea de Teologie București, care a subliniat pe baza documentelor că Sfânta Biserică este încărcată de istorie, ea fiind închinată Sfântului Munte Athos, distrusă de turci mai târziu, refăcută apoi în totalitate, la ea referindu-se și istoricul Nicolae Iorga. Tânărul Nedu Mihai accentuează rolul de popas duhovnicesc pentru diferite personalități (Patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei împreună cu fiul său Pavel de Alep, care va face consemnări despre această Sfântă Mănăstire ), dar și rolul cultural: „Protosinghelul Antim instalat în funcție în anul 1847 completează biblioteca mănăstirii cu 32 de cărți de limbă greacă și 14 de limbă română”, iar doamna educator Iosif Ileana ne- a vorbit atât despre importanța continuității hramului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ales odinioară de domnitorul Matei Basarab și soția sa Elena, precum și despre „vatra de continuă rugăciune din această Sfântă Biserică”. Refăcută azi prin strădania preotului Nicolae Trușcă, ajutat permanent de autoritățile bisericești și laice, Sfânta Biserică Negoiești străbate timpul aducându-ne aminte de credincioșii noștrii domnitori, de rugătorii monahi și de oamenii de cultură de odinioară. În acest fel este înnodat firul istoriei celor patru veacuri, iar toată această moștenire de monumente istorice, culturale și religioase este predată generațiilor viitoare, ea constituindu-se în fundament și motivație de trăire autentică creștină și românească. Invitați au fost: preotul Huc Ioan de la parohia Nana, preotul Popescu Vasile Adrian de la parohia Luica, preotul Dumitrache Marius de la parohia Valea Stânii și preotul Dumitrache Dorian de la parohia Nana. A consemnat părintele Zărnoeanu Dumitru.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...