Ctitoria lui Matei Basarab, după restaurare, a primit chip nou

Duminică,9 octombrie 2016, a douăzecea după Pogorârea Sfântului Duh, PreasfinţitulPărinte Episcop Vincențiu a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohiaNegoiești, Protopopiatul Oltenița, pentru a marca un eveniment de mareimportanța pentru comunitatea parohială şi anume târnosirea (sfințirea) vechii bisericivoievodale. ÎntâistătătorulEparhiei noastre, urmat de soborul de preoţi şi diaconi au înconjurat și ausfințit lucrările exterioare ale lăcaşului de cult. Unul dintre cele maiimportante momente ale acestei slujbe a fost întocmirea Sfintei Mese, slujbă cea consacrat altarul de jertfă, pentru a se putea sluji în condiţiicanonice Sfânta Liturghie, urmată de sfinţirea veşmântului pictural şi acatapetesmei. Subprotia Preasfinției Sale, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, la care au slujit preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, preacucernicii părinţi consilieri DanielFlorin Enașcu, Florin Ionescu, Cristi Gavrilă, Nicușor – Silviu Dascălu șiMarius Gabriel Purcărea, preacucernicul părintele protopop Marian Necula,Protopop de Oltenița, preoţi şi diaconi. Încuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a explicat pericopa evanghelică a zileişi a vorbit despre învierea fiului văduvei din Nain, despre chemarea pe careMântuitorul o face prin cuvintele: „Tinere, ție îți zic, scoală-te!” tuturorcopiilor și tinerilor Sfintei noastre Biserici de a urma Cuvântul EvanghelieiVieții, de a-i urma lui Hristos „Calea, Adevărul și Viața”. Cuaceastă ocazie, Preasfinția Sa a acordat prin hirotesie rangul iconom stavroforși „Crucea Sloboziei” preotului paroh Nicolae Trușcă, pentru implicareajertfelnică la restaurarea ctitoriei Elinei Doamna și a soțului ei MateiBasarab, voievodul Țării Românești. Aacordat Ordinul „Crucea Sloboziei înGrad de Cruce Aniversară” domnului George Răducu Filipescu, pentru implicareaîn amplele lucrări de restaurare ale bisericii voievodale. PreasfințiaSa a împărtășit toți copiii prezenți, iar după Sfânta Liturghie, a săvârşitslujba parastasului pentru fericiţii ctitori, slujitori și binefăcători aisfântului lăcaș. Lasfârşitul slujbei, toţi credincioşii au avut ocazia de a trece prin Sfântul Altar,sărutând Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce aflate pe Sfânta Masă nou sfinţită. Totîn această zi s-a lansat cartea „Cuvinte Pastorale” scrisă de părintele parohNicolae Trușcă și prezentată de părintele protopop Marian Necula. PreasfințiaSa a vernisat expoziția de tapiserie numită „Ave Maria”, găzduită în spațiul expozițional „Elina Doamna” al parohieiNegoiești. DupăSfânta Liturghie Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...