Slujbă arhierească la parohia Moldoveni din Protopopiatul Urziceni

Duminică, 28februarie 2016, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a fost prezent înmijlocul credincioşilor din localitatea Moldoveni, Protopopiatul Urziceni, undea săvârșit Sfânta Liturghie arhierească.

Sub protiaPreasfinției Sale, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, la care au slujitpreacucernicii părinţi consilieri Daniel Florin Enașcu, Florin Ionescu șiNicușor – Silviu Dascălu, părintele protopop Aurel Berbec, preoţi şi diaconi.

Corul restrânsal Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” a dat răspunsurileliturgice, dirijat de părintele Cătălin Stanciu.

În cuvântul Său,Preasfinţitul Chiriarh a vorbit despre parabola Fiului Risipitor, despredragostea de părinte pe care Dumnezeu o are pentru cununa creației Sale, omul,despre necesitatea „venirii întru sine” prin căință și întoarcere la Tatăl.

Cu aceastăocazie Preasfinţia Sa a acordat prin hirotesie rangul de iconom părinteluiparoh Silviu Cristian Biteș.

Preasfinția Sa aacordat Ordinul „Crucea Sloboziei în Grad de Cavaler” domnului primar Victor AlexandruDumitru pentru grija pe care a acordă comunităţii parohiale şi Casei luiDumnezeu.

După Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie s-a săvârşit slujba parastasului pentru fericiţiictitori, miluitori şi binefăcători ai acestei sfinte biserici.

Preasfinţia Sa,împreună cu soborul de slujitori au vizitat parohia Coșereni I, apoi s-adeplasat la parohia „Sfânta Treime” din Urziceni, unde a creștinat prin SfântaTaină a Botezului pe robului lui Dumnezeu Andrei-Ioan.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...