Cerc Catehetic la Parohia Modelu Nord

Cercul catehetic al lunii noiembrie din Protopopiatul Călăraşi, a fostorganizat la Parohia Modelu Nord, miercuri, 30 noiembrie 2016.

La această întâlnire au participat 28 de copii din parohie cu vârsteîntre 6 şi 14 ani dar şi preoţii: preacucernicul părinte protopop Ilie Ramon-Eugen, preacucerniculpărinte Drăgan Nicolae de la Parohia Oltina, preacucernicul părinte RaduCristian de la Parohia Satnoieni preacucernicii părinţi Lazăr Costel şiDumitraşcu Mădălin de la Parohia Modelu, preacucernicii părinţi LeuşteanFlorinel şi Lazăr Vasile de la Parohia Unirea, preacucernicul părinte OprişanIonuţ de la Parohia Roseţi I,preacucernicul părinte Bădica Georgian de la Parohia Roseţi III, preacucerniculpărinte Pârvulescu Ciprian de la Capela Spitalului Judeţean Călăraşi, preacucerniculpărinte Nemţanu Ionuţ de la Parohia Sfânta Mare Muceniţă Anastasia, preacucerniculpărinte paroh Borcan D. Constantin carea organizat ora de cateheză şi domnul Enciu Adrian profesor de religie laşcoala în localitate cu care parohia are încheiat un fructuos parteneriat decolaborare.

Tema a fost: ,,Sfântul Andrei, Apostolul românilor.”

În deschiderea cercul catehetic, copiii, sub îndrumarea părinteluiparoh au rostit rugăciunea ,,Tatăl nostru”, după care a fost anunţată tema, iar cei mici au aflatde la domnul profesor viaţa şi frumoasa activitate a Apostolului Andrei, primuldintre ucenicii Domnului Hristos, care înainte de a fi Apostol al Domnului afost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul şi care a propovăduit Evanghelia în Bitinia, Bizantia, Tracia şiMacedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (adicăDobrogea noastră) şi până în Crimeia drept pentru care noi suntem un ,,poporapostolic” .

Cu ajutorul unei prezentări PowerPoint, întâlnirea a dobândit un caracterinteractiv iar copii prezenţi au putut vedea imagini legate de viaţa , activitatea şi tradiţiile Sfântului Andrei, dupăcare au rezolvat un rebus cu tema catehezei.

În încheiere, preacucernicul părinte protopop i-a felicitat pe ceiprezenţi, îndemnându-I să păstreze frumoasele tradiţii de iarnă şi săorganizeze o excursie alături de părintele paroh ,,pe urmele Sfântului Andrei”,iar cei mici au rostit o rugăciune către Apostolul Românilor, după care auprimit daruri constând în dulciuri şi cărţi de rugăciune din partea bisericii.

A consemnat preot Nemţanu Ionuţ.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...