Despre BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - MĂGURENI

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - MĂGURENI - MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae Adresă: Str. Păcii, nr. 23, Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi Preot Paroh: Marcel IANCULESCU
ISTORICUL PAROHIEI. Această biserică parohială este aşezată la extremitatea estică a Municipiului Călăraşi răspunzând exigenţelor credincioşilor din cartierul Măgureni. Biserica parohiei Sf. Nicolae Măgureni a avut o existenţă strâns legată de biserica parohiei Sf. Nicolae (Catedrală) din Călăraşi, fiind filială a acesteia până în anul 1938, când devine independentă, deci biserică de parohie. [Tomis, anul XVI, nr. 5 – 6, mai-iunie 1939, p. 10.] ISTORICUL BISERICII. Referitor la data construcţiei bisericii parohiei Sf. Nicolae - Măgureni, documentele consultate oferă informaţii diferite, ca în cazul tuturor bisericilor foarte vechi, în mai toate cazurile precizându-se însă, că biserica este veche, dar nu există documente care să ateste data construcţiei. Anuarul editat în anul 1909 de Administraţia Casei Bisericii, precizează că nu i se cunoaşte data primei clădiri, însă are o icoană cu data de 1804, a fost reclădită la 1894 şi reparată la 1906.[ Anuar 1909, p. 32]Alte surse, pornind de la existenţa icoanei ce poartă data de 1804, consemnează că biserica a fost construită în acel an şi că are nu una, ci două icoane împărăteşti, purtând însemnată data de 1804, precum şi potirul de argint cu inscripţia donaţiei I.P.S. Mitropolit al Ţării Româneşti D.D. Nifon în anul 1851.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 563-564; Despre potirul de argint, Constantin Predeleanu în lucrarea citată scrie că în anul 1851, printre bisericile din judeţul Ialomiţa vizitate de Mitropolitul Ungro-Vlahiei şi înzestrate cu vase şi potire de argint, a fost şi bisericuţa din Măgureni, care se slujea atunci de vase de plumb. Aceiaşi informaţie o găsim şi în lucrarea lui I. Munteanu, ,,Monografia judeţului Ialomiţa”, Călăraşi, 1943.]Chiar dacă documentele care s-au păstrat nu ne permit să stabilim cu exactitate data construcţiei bisericii din cartierul Măgureni, existenţa aici a unui locaş de cult este cu certitudine foarte veche, cartierul Măgureni de astăzi fiind fostul sat Crăceni, atestat documentar la 1 iunie 1541, deci înaintea Lichireştilor. Dacă avem în vedere că satul Crăceni (Crăceani) a avut vreme îndelungată o evoluţie independentă de celălalt sat vecin, Lichireşti (Călăraşii de mai târziu), putem afirma că aici a existat şi un locaş de cult, devenit filială a parohiei bisericii catedrale, moment ce nu poate fi stabilit cu exactitate pe baza documentelor existente. Mai greu de înţeles este faptul că atâta vreme cât satul Măgureni a evoluat de sine stătător, parohia Sf. Nicolae a fost filială, iar după ce prin decizia Primăriei Călăraşi din 10 martie 1939 satul Măgureni, pendinte de oraş, se contopeşte definitiv cu oraşul Călăraşi, nemaiexistând în viitor în nomenclatura comunelor, ca sat aparte[ Idem, fond Primăria Călăraşi, dos. 31/1939, f. 4.] şi filiala Sf. Nicolae din Măgureni devine parohie. Dintr-o dare de seamă[ D.J.A.N. Călăraşi, fond Primăria Călăraşi, dos. 25/1901, f. 3.] pe trimestrul octombrie 1900-1901, aflăm că biserica era în bună stare, ca şi la 1895-1896, dar sfintele vase aproape deteriorate, fiind furate de oameni răufăcători. Veşmintele sacerdotale fiind rău păstrate de personalul respectiv, deteriorate, ca şi cărţile. Biserica fiind veche, necesitând reparaţii foarte des, se impunea ridicarea unei construcţii noi, mai solide. Din acest motiv, la 30 iunie 1942 la Protoieria I Călăraşi se primea de la parohia Măgureni un proiect în 3 exemplare pentru construcţia noii biserici şi devizul pentru a fi înaintat spre aprobare la Sfânta Episcopie a Constanţei, ce se şi întâmpla, a doua zi, 1 iulie 1944.[ Ibidem, dos. 5/1943-1944, f. 127] Lipsa documentelor din arhiva protoieriei ne împiedică să urmărim cursul proiectului, dar probabil că schimbarea de regim care s-a produs la scurtă vreme, a împiedicat punerea în practică a proiectului. Abia, între anii 1976-1979, în timpul când paroh a fost preotul Alecu Paulin, pe temelia vechii bisericii, s-a ridicat o construcţie nouă, din cărămidă, care va fi sfinţită în anul 1986 de Preasfinţitul Episcop Roman Ialomiţeanul. Textul PISANIEI descrie pe scurt istoria bisericii:„Această sfântă biserică cu hramul „Sf. Nicolae” a deţinut un locaş de cult din anii 1864 – 1865. pe temelia căruia a fost extinsă între anii 1976 – 1979, preot fiind p.c. pr. Alecu Paulin. Preoţii care au slujit aici sunt: pc. pr. Mateescu Leonida, pc. pr. Popescu nicolae, pc. pr. Stan Manole, pc. pr. Badea Nicolae, iar din august 2001 p.c. pr. Ianculescu Marcel.În anul 2003 sfânta biserică a fost repictată. Biserica a fost resfinţită la data de 26 oct. 2003 de către P.S. Dr. Damaschin Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.” Pe lângă terenul arabil şi intravilan, parohia Măgureni beneficiază şi de cimitir propriu.
    ARHITECTURĂ. Sfânta biserică sub formă de navă având lungimea de 16m, lăţimea de 8m, înălţimea de 5 m, cu două turle pe acoperiş, este construită din cărămidă şi acoperită cu tablă zincată. Pridvorul bisericii este deschis iar în interior găsim 4 stâlpi de susţinere. PICTURA. Nu se cunoaşte data realizării primei picturi a bisericii, dar în anul 1952 s-a spălat pictura la partea nouă a bisericii şi s-a retuşat la partea veche de către pictorul Vasile Stănescu, valoarea lucrărilor efectuate fiind de 3.000 lei,iar în 1972 când parohia era formată din cartierele Ceremac, Măgureni, Muzicanţi şi Moroianu din partea de răsărit a municipiului Călăraşi, se prezenta în stare bună şi nu necesita a fi refăcută.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 563-564; dos.3/1965, f. 101; dos.4/1972, f.23.] La 3 octombrie 1982, este trimis la Arhiepiscopiei dosarul cu actele privind licitaţia pentru angajarea lucrărilor de pictură la biserica parohiei Sf. Nicolae - Măgureni. Licitaţia s-a ţinut la 3 octombrie 1982. S-au primit trei oferte: Laura Cocea, Meiu Mihai şi Cornescu Radu, toţi din Bucureşti. Cea mai avantajoasă ofertă a fost cea a lui Cornescu Radu (pictor de categoria a III-a), pentru suma de 86.748 lei, plus fondul premial, la sfârşitul lucrărilor, în sumă de 8.674 lei. Biserica a fost repictată în anul 2003. ANEXE. În locul clopotniţei construită în anul 1952, din schelet de lemn, îmbrăcat cu scândură, în anul 1973 a fost construită o nouă clopotniţă din cărămidă, acoperită cu tablă, revopsită în anul 2004. Aceasta adăposteşte un clopot de 100 kg. În anii 1990-1991, în timp ce preot paroh era Badea Nicolae, s-a construit oficiul parohial compus din bibliotecă cu peste 500 volume cărţi şi publicaţii de specialitate, arhivă, birou şi hol, refăcută în anul 2004 şi s-a împrejmuit biserica cu gard de beton şi fier. PREOȚII. Documentele amintesc pe Preotul Enache Ianache (1832-1836); Preotul Mitu (1846-1850); Preotul Ioan și Preotul Voicu (1862-1863); Preotul Constantin Duhovnicu și Preotul Ioan Simulescu la 1865; Preotul Dimitrie Drăgan la 15 ianuarie 1882; Preotul Gheorghe N. Ionescu 1921-1922; Preotul Nicolae T. Popescu (25 februarie 1940); Preotul Leonida Mateescu (01 octombrie 1941-07 noiembrie 1947); Apoi urmează preoții Stan Manole, Alecu Paulin și Badea Nicolae. În prezent la această parohie slujește Preotul Ianculescu Martilian Marcel din iulie 2001. ACTIVITĂŢI. Parohia desfășoară următoarele activități: lunar, familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor.
TEXT: Nicolae Ţiripan
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...