Hramul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica la Lehliu Gară II

Ziua prăznuirii unuia dintre cei mai mari părinţi duhovniceşti ai secolului XX şi ai ortodoxiei româneşti, „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” reprezină şi ziua hramului de la demisolul bisericii parohiei Lehliu Gară II.

Pentru a marca evenimentul cinstirii sfântului ocrotitor al acestei biserici aflate în construcţie, la biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din oraşul Lehliu Gară a fost slujită „Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite” în sobor, vineri 11 aprilie 2014. La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, au slujit alături de preoţii parohiei, preacucernicul părinte Iamandi Bogdan şi preacucernicul părinte Ştefănescu Lucian, şi preoţii Dragomir Claudiu, Ştefănescu Costică, Ţiţeică Florin şi Moga Victor Cristian. În cuvântul de învăţătură susţinut la finalul slujbei, preacucernicul părinte paroh a prezentat viaţa Sfântului Calinic, mare postitor şi rugător călugăr, cinstit ca şi sfânt încă din timpul vieţii, cum ne mărturisesc contemporanii dar şi unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai spiritualităţii româneşti prin întreaga sa activitate cărturărească, părintele Dumitru Stăniloae. Prin întreaga sa viaţă, sfântul ctitor şi ajutător a multor lăcaşuri de închinare unele şi de pe meleagurile Bărăganului, este o pildă vrednică de urmat pentru orice fiu al Bisericii noastre dreptmăritoare.

În continuare, credincioşii prezenţi alături de un sobor de opt preoţi au participat la Taina Sfântului Maslu sub protia preacucernicul părinte Zotta Mihail, protopop de Lehliu. Rugăciunile pentru tămăduirea celor bolnavi sufleteşte şi trupeşte au completat în mod fericit această zi în care deopotrivă, sfinţiţii slujitori şi credincioşi au cerut mijlocirea Sfântului Ierarh Calinic, despre care Nicolae Iorga spunea că „încheie cu vrednicie şirul curaţilor călugări fără arginţi”.

După rostirea rugăciunii Sfântului Efrem Sirul, preacucernicul părinte protopop a ţinut un cuvânt de învăţătură despre importanţa şi valoarea Sfintei Taine a Maslului şi despre folosul postului celor care participă în rugăciune obştească la această Sfântă Taină, pentru vindecarea trupească şi sufletească a lor. A urmat apoi, o agapă frăţească oferită de comitetul parohial în cancelaria parohiei Lehliu Gară I.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...