Instalarea preotului Popa Laurenţiu Viorel la Parohia Gura Văii

Duminică 28 noiembrie, a fost o zi de bucurie duhovnicească şi de împlinire sufletească pentru enoriaşii Parohiei Gura Văii. Cu mic cu mare s-au adunat în mica bisericuţă din centrul satului pentru a întâmpina pe noul preot paroh, care a fost instalat de către PC Protoiereu Drăghici Dumitru.

De asemenea până la momentul citiri actului deciziei de instalare a noului preot, slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de un sobor de preoţi care au dorit să fie prezenţi la instalarea celui ce le-a fost coleg şi prieten, cât şi a foştilor slujitori ai acestei parohii.

Înainte de a da citire actului decizional, PC Protoiereu Drăghici Dumitru, a ţinut un folositor cuvânt de învăţătura legat de evanghelia zilei cât şi în ceea ce priveşte importanţa acestei zile pentru toţi locuitorii acestei mici comunităţi creştine.

La sfârşit, noul paroh instalat la Parohia Gura Văii, PC Preot Popa Laurenţiu Viorel a mulţumit tuturor celor prezenţi, preoţi, enoriaşi, membrii ai familie cât şi reprezentantului autorităţilor locale, d-lui ing. Vlante Emil, primar al comunei Sudiţi.

A consemnat PC pr. Matei Ion Daniel, fost slujitor la Gura Văii, în prezent preot la parohia Scânteia.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...