Cateheză demonstrativă în parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Gruiu

Pentru că cea mai importantă sărbătoare a lunii februarie este „Întâmpinarea Domnului”, am considerat firesc ca acest eveniment din viața Mântuitorului să fie tema catehezei demonstrative, susținută în luna februarie de preacucernicul părinte Marin Dumitru, paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Gruiu.

Dorind ca cei 14 copii care fac parte din grupul de cateheză să înțeleagă cât mai bine acest moment din viața Pruncului Iisus, părintele paroh a făcut referire atât la evenimentul „Tăierii împrejur”, cât și la cel al „Nașterii Domnului”. În acest fel, copiii au înțeles că Pruncul Iisus născut în Betleem va fi „tăiat împrejur” pentru a respecta Legământul făcut între Dumnezeu și poporul evreu prin Avraam (Facere 17,10), I se va pune un nume cu adânci semnificații în istoria mântuirii neamului omenesc, „Iisus” adică „Dumnezeu este Mântuitorul” (Matei 1,21) și va fi Întâmpinat la 40 de zile de doi oameni în vârstă: Dreptul Simeon, care a văzut „mântuirea și lumina” oamenilor, va profeți că „Acesta este pus spre căderea și scularea multora…”, și prin sufletul Mariei va trece sabia și Proorocița Ana, care „lăuda pe Dumnezeu și cuvânta despre El tuturor” (Luca 2, 22-38).

După ce au făcut analogie între aceste evenimente trăite de Pruncul Iisus, consemnate în calendarele noastre la 1 ianuarie si 2 februarie (sărbători identificate de ei), copiii au înțeles care este semnificația citirii de către preot la opt zile de la naștere a rugăciunii „la însemnarea pruncului când i se pune numele”, la 40 de zile a rugăciunii femeii care a născut, precum și importanța săvârșirii Tainei Sfântului Botez, adică al Noului Legământ adus de Domnul Iisus Hristos (Coloseni 2, 11-12).

În încheierea catehezei demonstrative, copiii, părintele paroh și invitații: preacucernicii părinți Petre Ion de la parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”-Frumușani, Smărăndoiu Cătălin-George de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Pădurișu, Tache Marian de la parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”-Orăști, Neagu Tudorel de la parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Buciumeni, Zărnoeanu Dumitru de la parohia „Sfântul Mucenic Dimitrie”-Surlari și d-na Anghel Liliana director adjunct la Școala Gimnazială „Gheorghe Manu”-Budești, au rostit rugăciunea „Acum liberează pe robul Tău Stăpâne…”, rugăciune, care pentru frumusețea și profunzimea ei dogmatică va fi introdusă în cult, rostindu-se la slujba Vecerniei, la sfârșitul Sfintei Liturghii, sau după îmbisericirea pruncilor.

A consemnat: Preot Zărnoeanu Dumitru-responsabil cu catehizarea tineretului
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...