Despre BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - GRINDAȘI

 BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - GRINDAȘI
Hram: Sfântul Nicolae Adresa: sat Grindași, comuna Valea Măcrișului, judeţul Ialomița Preot paroh: Daniel DAVID ISTORICUL COMUNITĂŢII. Localitatea Grindaşi, situată în inima Bărăganului, la o altitudine de 60 m, se află lângă Şoseaua Urziceni-Brăila, la cca. 23 km nord-est de Urziceni, cea mai apropiată așezare fiind satul Valea Măcrișului. Satul a fost întemeiat la sfârșitul sec. al XVIII-lea pe moșia Grindu și a purtat în sec. al XIX-lea numele de Valea Măcrișului (trecut apoi asupra cătunului Goala), Grindu Mic și Grindași, ultimul păstrat până astăzi. ISTORICUL PAROHIEI. Avea biserică ridicată de comunitatea locală în anul 1844, cu sprijinul proprietarilor întinsei moșii Grindu, boierii Făgărășanu. Ruinându-se aceasta, la începutul sec. XX s-a hotărât construirea uneia monumentale. ISTORICUL BISERICII. Pentru alegerea modelului, o delegaţie de enoriaşi, condusă de arhitectul ploieştean Zamfir Mihăilescu (cel care avea să-i facă proiectul) a vizitat mai multe biserici din judeţul Prahova, oprindu-se asupra bisericii din comuna Bertea, care le-ar fi plăcut cel mai mult. Lucrările de construcţie au început la 11 mai 1914, însă războiul din 1916-1918 le-a întrerupt. Catapeteasma, din lemn de tei, a fost sculptată de Vasile Dumitrescu din Ploieşti şi aurită de poleitorul Dumitru Rădulescu din Bucureşti, icoanele fiind pictate tot de pictorul Pelinescu. Toate aceste lucrări au fost iniţiate, coordonate şi duse la bun sfârşit de vrednicul de pomenire preot Dobre Constantinescu (decedat în 1935), secondat de învăţătorul Dumitru Nicolescu şi de un comitet de iniţiativă. Principalul ctitor a fost însă moșierul Costică D. Popescu, unul dintre proprietarii moșiei Grindu. Biserica a fost sfinţită la 17 octombrie 1920, delegat al Sf. Mitropolii fiind Arhimandritul Iuliu Scriban. Multă vreme lipsită de preot paroh, într-un sat tot mai depopulat în ultimele decenii, biserica din Grindași necesita ample lucrări de restaurare, inițiate din 2005 de preotul paroh Daniel David. S-a consolidat bolta altarului cu zidul său de sprijin estic, fiind crăpate la jumătate, în urma cutremurelor din anii 1977 și 1990. S-au montat tiranţi puternici care să lege laolaltă părţile desprinse. Apoi, s-a îmbrăcat tot exteriorul în praf de piatră, s-a reparat şi vopsit tot acoperişul, dând întregului exterior un aspect de înnoire şi frumuseţe. În vara anului 2012 s-au început lucrările de renovare a acoperişului bisericii şi de schimbare a învelitorii cu tablă nouă, fiind consolidate şi turlele. ARHITECTURA. Biserica este monumentală și a fost mai multe decenii cea mai mare biserică din părțile Urzicenilor. Stilul arhitecturii, foarte îngrijit şi de o deosebită fineţe, prezintă caracteristicile bisericilor munteneşti, în formă de cruce, cu două abside laterale şi una în altar şi cu trei turle octogonale, dintre care una mare pe naos, străpunsă, şi două mai mici pe exonarthex, oarbe. Dimensiunile interioare sunt următoarele: lungimea 25,7 m; lăţimea variind între 6,2 m la altar; 13,3 m la naos; 7,0 m la pronaos; 5,0 m la exonarthex; 7,40 m la pridvor. Înălţimea maximă este de 17,9 m la turlă. Grosimea zidurilor variază între 0,85-1,0 m. Afară de intrarea principală, biserica mai dispune şi de alta, din diaconiconul altarului. În curtea bisericii, spre est, se află Monumentul eroilor satului, căzuți în primul război mondial. PICTURA în ulei a fost executată între anii 1918-1920, de către pictorul Pelinescu, care a fost elev al marelui pictor Costin Petrescu. PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică: - Dobre Constantin - Stelian Nicolescu - Aristide Popescu - Grigore - Aurel Rădulescu În prezent, slujește PC preot David Daniel.
TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu FOTO: Laurenţiu Tătulescu
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...