Modele de credință ale neamului românesc prezentate în cateheza demonstrativă de la parohia Frumușani

Parohia cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Frumușani, Protopopiatul Oltenița, a fost locația în care s-a desfășurat cateheza demonstrativă din luna iulie.

Preotul Cireșoiu Gabriel le-a vorbit celor 16 copii care fac parte din grupul catehetic parohial despre „Modele de credință și mărturisire ale neamului nostru românesc”.

În expunerea sa, preacucernicul preot Cireșoiu Gabriel a plecat de la izvorul sfințeniei, jertfei și iertării – Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a subiniat importanța vieții sfinților ca următori ai lui Hristos și a insistat asupra modelelor românești de credință și mărturisire – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Sfântul Martir Constantin Vodă Brâncoveanul împreună cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache Văcărescu.

În încheierea catehezei demonstrative, cei 16 copii îndrumați de părintele Cireșoiu Gabriel au cântat Balada „Când a fost să moară Ștefan”, Colindul Ardealului (Tu Ardeal) și Balada Brâncovenilor.

Ca semn de mulțumire, copiilor li s-au oferit iconițe, cărți de rugăciune, revista „Bărăganul Ortodox” și diferite dulciuri.

Invitați au fost domnii Alexandru Ștefan Tănase și Petre Andrei – inspectori în cadrul Biroului pentru catehizarea tineretului din cadrul Sfintei Episcopii a Sloboziei și Călărașilor, preacucernicul părinte Ciobanu Daniel, preacucericul părinte Smărăndoiu Cătălin – George, preacucernicul părinte Dulceață Răzvan – Vasile, preacucernicul părinte Radu Gheorghe – Bogdan, preacucernicul părinte Neagu Tudorel, preacucernicul părinte Sandu Constantin – Gabriel și preacucernicul părinte Zărnoeanu Dumitru.

A consemnat părintele Zărnoeanu Dumitru.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...