Știri despre întemeierea localității Valea Rusului

 În Monografia părintelui Ilarion Fiera, scrisă în 1906, se precizează că „satul Valea Rusului și-a luat numele de la târlașul Rusu, ce se afla cu vitele pe această vale. Contemporan cu el era un alt crescător de vite, a cărui soție se numea Rusa. Alături de aceștia, în 1849 s-au așezat și alți agricultori din localitățile Rași și Ulmu. Printre aceștia s-au așezat pe moșia boierului Tănăsescu Lipscanul și servitori ai călugărilor mănăstirii Cernica, ce aveau târlele mai spre apus. Boierul Tănăsescu avea o suprafață de 8000 de pogoane (4000 ha) de teren arabil, din care a dăruit, către sfârșitul vieții pământești, starețului mânăstirii Cernica a patra parte, adică 2000 pogoane.”

 Despre acest boier Tănăsescu se mai știe că avea trei copii: Constantin, Dumitru și Marghioala. „Aceștia, după moartea tatălui lor, spre a-și asigura forța de muncă pentru pământ, au convenit cu statul în anul ... să împroprietărească pe târlașii aflați în acele locuri, precum și pe alți țărani interesați, întemeind astfel satul Valea Rusului.”

0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...