Despre BISERICA FILIE SFÂNTUL IERARH NICOLAE – PELINU

BISERICA FILIE SFÂNTUL IERARH NICOLAE – PELINU
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae (filie, aparţine de Parohia Dâlga Gară) Adresa: satul Pelinu, comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi Preot paroh: Valentin Emil GÂŢĂ
ISTORICUL COMUNITĂȚII. Dintr-un scurt istoric, întocmit la 28 august 1933,[O copie a acestui istoric se află în posesia lui Nicolae Ţiripan,] la solicitarea Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa, de către directorul şcolii, P. Marin, aflăm că satul Pelinu a luat fiinţă în anul 1915 (probabil, este o greşeală, deşi nu trecuseră decât 18 ani) cu locuitori veniţi de pe moşia Dâlga, proprietatea lui Ion Cămărăşescu şi de pe moşia Piersica-Borduşelu, proprietatea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. În acel an, expropriindu-se moşia Piersica – Borduşelu, a fost parcelată în loturi şi împroprietăriţi 115 locuitori cu câte 5 ha teren arabil şi locuri de casă, iar în anul 1921 ar mai fi fost împroprietăriţi 55 locuitori. La data întocmirii istoricului, satul nu avea nici biserică şi nici preot. ISTORICUL PAROHIEI. Din 1934, când s-a înfiinţat parohia propriu-zisă, până în 1937, slujbele se ţineau într-un salon amenajat în acest scop. În lucrarea aniversară a Episcopiei Constanţa se consemnează că Parohia Pelinu este extrabugetară, nu are biserică, are 202 familii ortodoxe cu 920 suflete, iar ca preot era Constantin Şerban, hirotonit preot la 3 februarie 1934 şi numit la 15 februarie acelaşi an.[10 ani de autonomie bisericească, p. 78.] ISTORICUL BISERICII. Biserica, aşezată în mijlocul satului Pelinu, se află la 4 km depărtare de calea ferată Bucureşti - Constanţa şi a fost construită, conform istoricului întocmit de preotul paroh, Şerban Constantin, primul preot al Parohiei Pelinu, în anul 1937.[A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 4/1972, f. 139-141. Anul 1937, ca an construcţiei bisericii este consemnat şi în procesul verbal de inspecţie a parohiei din 27 mai 1972.] La construcţia bisericii au contribuit material enoriaşii parohiei, meşterii fiind aduşi din localitatea Broşteni, judeţul Ialomiţa. Cărămida necesară construcţiei a fost produsă pe loc de meşterul Gheorghe Păun – Dincă şi echipa sa. În 1960, în urma unor puternice inundaţii, majoritatea familiilor au părăsit satul, mutându-se la Dâlga, Dor Mărunt sau Lehliu, astfel că parohia a fost desfiinţată, trecând în subordonarea Parohiei Dâlga, după cum susţine preotul paroh. Totuşi, la inspecţiile din 27 mai 1972 şi 2 martie 1974, exista Parohia Pelinu, care avea 325 familii cu 1300 suflete, în 1972, preot girant fiind Alexandrescu Ştefan, iar în 1974, preot paroh era Colţea Gheorghe. În ambele procese verbale se menţionează că starea bisericii lasă de dorit din cauza pătrunderii igrasiei în ziduri şi se impuneau lucrări de scoatere a igrasiei.[A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 4/1972, f. 139-141; dos. 8/1974, f. 46.] Pe bună dreptate, preotul paroh consideră că, în mod eronat, locaşul este trecut în rândul monumentelor de patrimoniu[Bărăganul Ortodox, anul IX, nr 103, decembrie 2011, p. 15; Almanah Bisericesc 2012, p. 557-558.], plasându-se construcţia ei în anul 1875 şi cu alt hram, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.[Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Călăraşi, Catalogul Monumentelor Istorice – judeţul Călăraşi, Călăraşi, 2007, p. 52.] ARHITECTURA. Biserica este construită în formă de cruce, având o suprafaţă de 87 mp şi are o singură turlă în faţă. Pronaosul este despărţit de altar printr-o tâmplă de zid, pe care erau expuse icoane. PICTURA. În cele două procese verbale de inspecţie amintite, se menţionează că biserica nu este pictată, iar conform informaţiilor furnizate de site-ul Protopopiatului Lehliu, biserica a fost pictată numai în zona altarului, de un pictor necunoscut din Bucureşti. ANEXE. Clopotniţa bisericii este din schelet de lemn, învelită cu ţiglă
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...