Despre BISERICA FILIE SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA – MATARA

BISERICA FILIE SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA – MATARA
 Hram: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (Filie, aparţine de Parohia Măriuţa) Adresă: satul Matara, comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi Preot Paroh: Costică IONESCU
ISTORICUL PAROHIEI. În Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei din anul 1810 se menţionează că satul Matara avea 21 case în care locuiau 81 de suflete. Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena era construită din zid, de slugerul Panait, pe moşia acestuia, şi nu avea slujitori.[Neculae M. Popescu, op. cit., p. 50.] Satul Matara, care trebuia să fie desfiinţat pe vremea regimului comunist, a fost dintotdeauna afiliat la Parohia Măriuţa, cea mai apropiată vecinătate a sa. ISTORICUL BISERICII. Conform Anuarului din 1909, biserica actuală a fost zidită între anii 1860-1865 şi a fost reparată în anul 1902.[Anuar 1909, p. 79] Este situată pe un deal la marginea satului, foarte aproape de sat, cu cimitirul în faţa şi în spatele sfântului locaş. PISANIA bisericii dă alte date decât cele menţionate mai sus: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică din satul Mataraua nu se ştie bine când s-a zidit întâi, dar se ştie că la anul 1788 a fost reclădită de Pană Bobeanu şi că avea hramul Întâmpinarea Domnului. La anul 1887, fiind foarte năruită, s-a refăcut din nou cu cheltuiala lui Costache Athanasiu Lipati, dându-i-se hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Apoi, în anul 1927, fiind cu totul ruinată, locuitorii satului, cu cheltuiala lor, au dres toată zidăria şi zugrăvind-o în întregime, s-au găsit portretele vechilor ctitori Zamfirache vel Clucer şi cocoana Dumnealui. Acest sfânt locaş al Domnului a fost zugrăvit de către Marica Râmniceanu şi s-a sfinţit în ziua de 6 decembrie din anul 1927 primul an de domnie al majestăţii sale Regele Mihai I, Patriarh fiind Înalt Prea Sfinţitul dr. Miron Cristea şi preot paroh părintele Costică Preoţescu. Pomeneşte Doamne pre toţi cei ce s-au ostenit pentru tine, Amin”. Analizând textul pisaniei, cel din Catagrafia de la 1810 şi cel din Anuarul 1909, ceva pare a nu fi în regulă. Nu este clar dacă biserica de la 1860 - 1865 a fost zidită peste cea de la 1810 sau a fost doar o rezidire a acesteia. Dacă biserica a fost zidită la 1860-1865, să se fi degradat atât de tare încât peste doar 23 ani, la 1888, să fie nevoie de reclădirea acesteia? Greu de crezut, dacă avem în vedere că biserica reclădită la 1888 era ruinată abia peste aproape o sută de ani. Pe parcursul anilor, biserica a fost restaurată numai pe exterior, reparându-se acoperişul din tablă şi construindu-se o clopotniţă nouă. Din anul 1983, când Preot Ionescu Costică a fost numit la Parohia Măriuţa, alături de credincioşii satului, cu ajutorul primit de la ei şi de la sponsorul ing. Cumpănăşoiu Cristian, a refăcut acoperişul şi exteriorul sfântului locaș, montându-se jgheaburi şi burlane de scurgere, întreg perimetrul fiind împrejmuit atât în jurul bisericii, cât şi în jurul cimitirului. În ziua de 11 noiembrie 2006, Preasfinţitul Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a săvârşit slujba parastasului ctitorilor bisericii din Matara. Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena este înscrisă în Lista monumentelor istorice - judeţul Călăraşi, la nr. 214 Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14690. ARHITECTURA. Biserica este mică, construită în formă de navă, din paiantă şi cărămidă, acoperită cu tablă. PICTURA veche a mai fost restaurată şi refăcută, doar trei scene din vechea pictură păstrându-se: tabloul ctitorilor Zamfirache vel clucer, icoana de pe peretele drept a Sfintei Muceniţe Filofteia, iar, la proscomidiar, scena înscrisă cu litere chirilice deasupra Sfintei Treimi. Catapeteasma din lemn de brad, este în stare bună şi are o iconografie bine realizată.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...