Sfinţirea veşmântului pictural de la Parohia Cairu

La începutul lunii martie, în chiar prima duminică a acestei luni, când Biserica Ortodoxă, face amintire de pericopa "Fiului Risipitor" în biserica filiei Cairu cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" a parohiei Odaia, a avut loc din binecuvântarea şi cu încredinţarea Preasfinţitului Părintelui nostru Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, slujba de sfinţire a veşmântului pictural al acestui sfânt lăcaş.

După săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii de preacuviosul părinte arhimandrit Rafail Mîţ, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Episcopia noastră, delegat al Preasfinţitului Părinte Episcop, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, s-a dat citire documentului care aminteşte acest moment unic şi deosebit din viaţa parohiei.

A urmat slujba de sfinţire a picturii, executate în tehnica frescă de pictorii Anton Laurenţiu şi Roxana, sub îndrumarea domnului profesor Băluţ Cătălin. Pentru strădaniile sale părintele paroh Ivan Ninel, a primit rangul administrativ de iconom.

În cuvântul de învăţătură rostit la sfârşitul slujbei, preacuviosul părinte arhimandrit Rafail Mîţ, exarhul mănăstirilor şi schiturilor, a comentat parabola evanghelică ce s-a citit în această zi accentuând dragostea părintească a Tatălui, Cel ce ne aşteaptă cu braţele pururea deschise să ne întoarcem în casa părintească, care este biserica ortodoxă.

În încheiere părintele paroh a mulţumit credincioşilor prezenţi în număr mare la slujbă, pentru bucuria comuniunii şi sprijinul acordat la această sfântă lucrare, părintele exarh ca delegat al Preasfinţitului şi preoţilor slujitori prezenţi şi nu în ultimul rând Preasfinţiei Sale pentru grija ce o poartă acestei filii a unei parohii misionare ce se poate bucura de sfintele slujbe într-un ales veşmânt, ce îndeamnă credincioşii la rugăciune.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...