Despre FILIA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL – CAIRU

FILIA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL – CAIRU
 Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (Filie, aparţine de Parohia Odaia) Adresă: satul Cairu, comuna Ileana, judeţul Călăraşi Preot paroh: Ninel Octavian IVAN
ISTORICUL PAROHIEI. Biserica, având hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, este aşezată în centrul satului Cairu (de la 1 ianuarie 1965, satul se numeşte Răsurile, conform Decretului Consiliului de Stat nr. 799 din 17 decembrie 1964). În arhiva parohială nu se găsesc date cu privire la istoricul acestei biserici. Din datele culese de la bătrânii satului aflăm că a fost construită în două etape, cu cheltuiala credincioşilor. ARHITECTURĂ. Sfântul locaș de cult are configuraţia unei nave cu lungimea de 14 m şi lăţimea de 5 m. Dispune de temelie de ciment şi piatră, zidurile sunt din pământ pe care au fost aplicate lucrări de consolidare prin armare şi tencuire substanţială şi este acoperită cu tablă zincată. Posedă două turle, una deasupra naosului şi cealaltă deasupra tindei în care sunt montate două clopote, unul de 100 kg şi altul de 200 kg. În interior găsim un tavan perfect orizontal din lemn şi o catapeteasmă din acelaşi material. Exteriorul bisericii afişează bogăţie prin simplitate şi atenţie la detalii. ANEXE. Astfel, în anul 1942 a fost ridicată o clopotniţă, având la bază un spaţiu destinat cultului, iar la partea superioară au fost montate cele două clopote. În anul 1962, în continuarea construcţiei existente, au mai fost ridicate două spaţii ce au funcţionat ca pronaos, naos şi altar până în prezent.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...