Despre BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - FIERBINȚII DE JOS

 BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - FIERBINȚII DE JOS
 Hram: Sfântul Nicolae Adresa: Str. Bisericii, nr. 9, sat Fierbinţii de Jos, oraș Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa Preot paroh: Gheorghe RADU
ISTORICUL BISERICII. Această biserică parohială este aşezată la marginea satului Fierbinţii de Jos, la mică distanţă de lacul de acumulare Dridu. Biserica a fost ridicată în anul 1854, pe proprietatea marelui clucer Alexandru Scarlat Ghica, prin fonduri oferite de acesta, cu strădaniile epitropilor Panait şi Dumitrache şi ale preoţilor Sava, Nicolae, Radu, Neagu, având sprijinul credincioşilor din sat. În anul 1936 a fost învelită din nou cu tablă, iar în anul 1937 s-a construit clopotniţa. În anul 1977 s-au realizat reparaţii capitale, în urma cutremurului. În anul 1994 s-au făcut reparaţii la acoperiş şi exteriorul s-a stropit în praf de marmură. În perioada 2000-2004, biserica a fost învelită cu tablă nouă, exteriorul executat cu var lavabil, tâmplăria înlocuită cu altă nouă şi schimbată instalaţia electrică. Pictura a fost restaurată de către pictorul Gabriel Teodorescu din Fierbinți, în anul 2004. Ulterior, au fost cumpărate candele şi policandre noi, tâmplăria din lemn a fost înlocuită cu tâmplărie PVC. S-au achiziţionat mobilier şi strane noi din lemn de stejar. Biserica a fost împrejmuită cu alei din pavele de ciment şi s-a achiziţionat centrală termică electrică. Biserica s-a resfinţit în timpul arhipăstoririi Episcopului dr. Damaschin Coravu, în ziua de 12 septembrie 2004, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, preot paroh fiind Radu Gheorghe, iar protopop de Urziceni, Stelian Băducu. PISANIA bisericii menționează: „Cu mila şi cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au făcut acestu sfântu şi dumnezeesc lăcaşu ce se prăznueşte Sfântu Nicolae pe propietatea d-lui Alecsandru Scarlat Ghica, cu voea şi cu blagoslovenia Mitropolitului Nifonu, prinu silinţa şi osteneala dumnealor Panait şi Dumitrache şi preoţii Sava, Radu și Nicolae şi Radu şi Neagu cu ajutorul tuturor fraţilor la leatu 1854 d. 27“. ARHITECTURA. Biserica are formă de navă, fiind construită din cărămidă de apă, cu pereţii groşi de 0,70 m; este învelită cu tablă galvanizată, cu jgheaburi şi burlane. Are o singură turla în faţă, așezată pe o bază pătrată. La temelie are un brâu de consolidare din ciment. În faţă are un pridvor închis cu tâmplărie PVC, susţinut de patru stâlpi. Are șapte ferestre mari, în formă de ogivă. Lungimea totală a bisericii este de 22 m, înălţimea de 9 m la interior, iar, în exterior, de 14 m. Naosul este despărțit de altar printr-o catapeteasmă de lemn de brad. PICTURA. În anii 1913-1914, s-a reînnoit biserica, prin reparaţii şi refacerea picturii, de către pictorul Stelian D. Iliescu, cu sprijinul Sevastei Arion, văduva gen. Eraclie Arion, al preotului Gheorghe Scărlătescu şi al epitropilor Preda Georgescu, Constantin Neagu, Năstase Constantin şi Iordache Ioneşti. Pictura interiorului a fost executată în stil realist și refăcută în câteva rânduri. În anul 1928 s-a reparat şi spălat pictura, iar în anul 1982 s-a restaurat din nou registrul iconografic, de către pictorul Stăncescu Gheorghe, preot fiind Mocanu Cristache, cu ajutorul şi concursul epitropilor, consilierilor şi al enoriaşilor. În anul 1994, în interior, s-a restaurat pictura, de către același pictor Stăncescu Gheorghe, cu ajutorul tuturor enoriaşilor, preot paroh fiind Gheorghe Radu. Sfinţirea a fost făcută de către PS Nifon, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, la data de 25 februarie 1995. ANEXE. În perioada 2008-2012, au fost construite casa parohiala și sala de festivităţi. Clopotniţa construită în anul 1937, la nord de biserică, este apreciată ca o construcţie arhitecturală deosebită. Are o singură încăpere cu o uşă în faţă, cu 2 ferestre, tencuită cu ciment şi pardosită cu gresie. Sus are o schelă deschisă din lemn de stejar, sculptat în stil naţional, ornamentate cu brâu de frunze şi coloană răsucită pe stâlpi. PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică - Sava Nicolae Radu (1854 - 1865) - Neagu (1854 - 1865) - Stan (1865 - 1888) - Gheorghe Popescu (1889 - 1893) - Constantin Georgescu (1888 - 1907) - Mincu Popescu (1907 - 1911) - Scărlătescu Gheorghe (1911 - 1956) - Mocanu Cristache (1956 - 1989) În prezent, slujește pc preot Radu Gheorghe (din 1989). ACTIVITĂŢI. Parohia Fierbinţi de Jos are grup de Cateheză funcțional în colaborare cu Organizația World Vision. În fiecare duminică se întrunește pentru diverse activități: Pictură pe sticlă, rugăciuni, cântece religioase și populare, activități practice, încondeiat ouă, împletituri, goblenuri, etc. - Organizează Festivalul de colinde parohial. - Parohia are Muzeu parohial în care sunt expuse obiecte de cult și cărți de cult vechi, obiecte de vestimentație tradiționale vechi, obiecte specifice caselor țărănești. - Organizează anual pelerinaje cu enoriașii și cu copiii din parohie.
TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu FOTO: Laurenţiu Tătulescu
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...