Pelerini la Iaşi

Într-o atmosferă de evlavie şi pioasă rugăciune, pelerini de la Biserica Sfântul Ilie din Feteşti, însoţiţi de Preacucernicul părinte paroh Petre Nicolae, au întreprins în zilele de 7 şi 8 octombrie 2012 un pelerinaj la Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

Duminică dimineaţa pelerinii au participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de părintele Petre Nicolae la Mănăstirea Vladimireşti (Galaţi), mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului şi Izvorul Tămăduirii, unde un sobor de 147 de maici slujesc cu râvnă lui Dumnezeu. Răspunsurile în strană au fost date pe trei voci de un smerit cor de măicuţe care a sporit trăirea duhovnicească a mulţimii de credincioşi.

Spre seară, feteştenii s-au închinat la Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva în Catredala Mitropolitană din Iaşi. Cele aproape două ore de aşteptare au fost binecuvântate de Dumnezeu cu un extraordinar concert de muzică psaltică şi piese din repertoriul liturgic bisericesc ortodox, cântări interpretate cu multă osârdie de coruri din Protopopiatele Vaslui, Botoşani, Bacău şi de corul Facultăţii de Teologie "Dumitru Stăniloaie" din Iaşi, în cadrul fazei mitropolitane a concursului naţional de muzică bisericească "Lăudaţi pe Domnul!". Sufletele pelerinilor, încărcate de emoţie, au simţit cu prisosinţă harul divin, revărsat cu dărnicie peste locaşul sfânt, mângâind şi dezmierdând inimile împresurate în lumina credinţei de lacrimile bucuriei şi ale recunoştinţei.

Creştinii au înnoptat departe de freamătul şi tumultul lumesc, aproape de cer, într-un colţ de rai de o frumuseţe nepământeană – Mănăstirea Hadâmbu. Drumul spre mănăstire urcă pe Dealul Mare, şerpuind pe lângă stejari seculari, îmbrăţişând lumina celor paisprezece troiţe care amintesc de Drumul Crucii, străbătut, în grele chinuri, acum aproape 2000 de ani, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de la Pretoriu până pe Golgota. Alături de odoarele sfinte ale mănăstirii, Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului, îmbrăcată în aur şi lacrimi de sfânt mir, vindecătoare de boli sufleteşti şi trupeşti, mângâie cu gingăţie sfântă suferinţele, aduce linişte sufletelor tulburate. În lumina necuprinsă a harului, îngemănaţi cu cerul, credincioşii feteşteni au participat luni dimineaţa la slujba Utreniei, Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, unite cu Sfânta şi Dumneziasca Liturghie şi parastasul pentru cei adormiţi. Părintele paroh Petre Nicolae a oficiat slujba în acest Athos moldovenesc, în biserica nouă, cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului". În această oază de spiritualitate românească, patru icoane plâng cu lacrimi de sfânt mir, cutremurând creştinii, întărindu-i în dreapta credinţă.

După Acatistul Maicii Domnului "Grabnică Ajutătoare", săvârşit în vechea ctitorie a lui Iani Hadâmbu de la 1659, biserică monument istoric cu hramul "Naşterea Maicii Domnului", părintele Serafim a prezentat un scurt istoric al mănăstirii şi al miracolelor săvârşite în acest loc al tăcerii şi liniştii, al Cuvântului divin care, izvorâtor de milostivire, mângâie cu lumina raiului. Ospitalitatea celor opt trăitori în duh sfânt de la Hadâmbu învăluie roditor pe toţi cei care păşesc pe porţile acestui binecuvântat loc sfânt.

Cu bucuria înaltei trăiri sufleteşti, dar şi cu regretul că nu pot rămâne pentru mai mult timp în aceste locuri încărcate de duh sfânt, pelerinii feteşteni s-au reîntors la Iaşi. După Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva oficiat de Preacucernicul părinte paroh Petre Nicolae în faţa icoanei cuvioasei din Catedrala Mitropolitană, creştinii au avut din nou bucuria de a se închina la Sfintele Moaşte ale Maicii noastre mult folositoare şi grabnic ajutătoare, Parascheva.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...