Simpozion: “Importanţa Asistenţei Sociale în cadrul comunităţii”

Vineri, 12 aprilie 2013, Protopopiatul Feteşti, Biroul de Asistenţă Socială, a dorit să marcheze cei 20 de ani, de la înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, prin organizarea Simpozionului cu tema: ,,Importanţa asistenţei sociale, în cadrul comunităţii".

Acţiunea s-a desfăşurat la sediul Casei de Cultură a Municipiului Feteşti, şi a constat într-un moment de reflecţie şi analiză, de promovare a profesiei de asistent social, dar şi de întâlnire a asistenţilor sociali cu alţi specialişti care, prin munca prestată au legătură cu domeniul social.

La Simpozion au participat reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu care Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Feteşti lucrează în parteneriat în scopul promovării şi oferiri unor servicii sociale de calitate pentru beneficiari.

Prezentările lucrărilor au fost făcute în programul PowerPoint, şi fiecare instituţie şi-a reprezentat prin aceasta activitatea socială, în funcţie de specificul său.

Au fost prezente autorităţi locale, în frunte cu domnul viceprimar Mitache Gheorghe, care în discursul său a lăudat iniţiativa Biroului de Asistenţă Socială al Protopopiatului de a organiza un astfel de eveniment, cât şi scopul acestuia, benefic pentru cei mai vulnerabili membrii ai societăţii.

De asemenea, Simpozionul a avut şi un oaspete de onoare, în persoana doamnei deputat Cristina Pocora, care a sprijinit, prin numeroase acţiuni şi donaţii activitatea socială a Fundaţiilor şi organizaţiilor nonguvernamentale din Municipiul Feteşti, cât şi pe oamenii aflaţi în situaţii de dificultate provocate de criza economică.

Au fost participanţi din partea D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, Centrul de Zi "Sfântul Ierarh Nicolae" Feteşti – Oraş, Protopopiatul Slobozia – Biroul de Asistenţă Socială, Centrul de Prevenire şi Evaluare Antidrog Ialomiţa, Tribunalul Ialomiţa – Serviciul de Probaţiune, Asociaţia "Floarea Ialomiţeană", Fundaţia Trebuie – filiala Feteşti, Grădiniţa Anghel Saligny Feteşti, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Parohia "Sfântul Ilie" Feteşti, Parohia "Sfântul Dumitru" Ştefan cel Mare.

Scopul acestei acţiuni de a valoriza contribuţiile asistenţilor sociali în societate şi dialogul continuu, modalitatea de abordare a provocărilor generate de condiţiile sociale prin lipsa locurilor de muncă, de promovare a creativităţii în domeniul asistenţei sociale pentru promovarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul comunităţii a fost atins de toate referatele prezentate şi chiar s-au trasat noi linii de urmat în domeniu.

Prin organizarea acestui Simpozion au fost promovate exemplele de bună practică, legate de oferirea de servicii sociale de calitate, atragerea de parteneri din domeniul asistenţei sociale şi nu numai în vederea asigurării unui eficient schimb de experienţă, promovarea dialogului şi comunicării între furnizorii de servicii sociale din diferite instituţii, facilitarea schimbului de informaţii şi de experienţă între cei care oferă aceste servicii, crearea de lucrări, ca rod al muncii de cercetare al celor care lucrează în domeniul asistenţei sociale.

Lucrând în parteneriat cu multe alte profesii, asistenţa socială promovează bunăstarea socială a celor mai vulnerabile persoane din societate.

La sfârşit au fost prezentate mărturii ale beneficiarilor de servicii sociale oferite de Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Feteşti, dar şi un mic program artistic pregătit de copiii beneficiari ai Biroului de Asistenţă Socială şi cei de la Centrul de Zi Sfântul Ierarh Nicolae Feteşti – Oraş.

A consemnat asistent social Stanchi Laura-Alina, Protopopiatul Feteşti
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...