Slujbă arhierească la Parohia Dor Mărunt II

11septembrie 2016, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Preasfinţitul Părinte Episcop VINCENŢIU a fost prezent în mijloculcredincioşilor din Parohia Dor Mărunt II, Protopopiatul Lehliu.

PreasfințiaSa a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, dincare au făcut parte preacucernicii părinți consilieri Daniel FlorinEnașcu, Florin Ionescu, Nicușor-Silviu Dascălu şi Marius-Gabriel Purcărea,preacucernicul părinte Protopop de Lehliu, Mihail Zotta.

Lamomentul predicii Preasfinţitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbitcredincioşilor, despre mesajul convorbirii dintre Mântuitorul Iisus Hristos cuNicodim pentru noi credincioșii de astăzi, despre Sfânta Cruce, semnul iubiriidumnezeiești, precum și despre puterea oferită tuturor de Sfânta Cruce.

Aadus cuvânt de laudă jertfei fericiţilor ctitori ai Bisericii şi a îndemnatcredincioşii, autorităţile şi toţi oamenii de bine, să le urmeze exemplul.

Cuaceastă ocazie, Preasfinția Sa a acordat prin hirotesie rangul bisericesc desachelar preotului paroh Ion Zamfira, iar preotului Laurențiu Cătălin Florescude la Parohia Ștefănești, Protopopiatul Lehliu, i-a acordat rangul de iconom.

PreasfințiaSa a împărtășit toți copiii prezenți, iar după Sfânta Liturghie, a săvârşitslujba parastasului pentru fericiţii ctitori, slujitori și binefăcători aisfântului lăcaș.

Totîn această zi a vizitat bisericile parohiilor Dor Mărunt I, Dor Mărunt Gară şiOgoru din Protopopiatul Lehliu.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...